УПОЗОРЕЊЕ И АПЕЛ ДА СЕ ЧУВА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИМОВИНА

„Србија Воз” и „Инфраструктура железница Србије“, упућују заједничко упозорење и апелују на грађане да се понашају савесно и одговорно и да се железничка имовина чува и не уништава, како би се железнички саобраћај одвијао безбедно и неометано.

Држава улаже велика финансијска средства у модернизацију целокупног железничког сектора. Врло често обесно понашање  појединаца доводи до уништавања  железничке, односно  имовине свих грађана Републике Србије и наношења велике материјалне штете.

Неодговорно понашање појединаца као што су каменовање возова, бацање предмета по прузи, крађа железничке опреме, и други вандалски чинови  изазивају   опасност по безбедност свих учесника у саобраћају, као и редовно одвијање железничког саобраћаја.

Од надлежних државних органа заједнички очекујемо да се у свим случајевима неодговорног и бахатог понашања када је о уништавању железничке имовине реч, којим се угрожава функционисање, редовитост и безбедност саобраћаја, примењују одредбе Закона о железници.

Закон о железници предвидео је да се за уништење, оштећење или крађу делова железничке инфраструктуре, без обзира на њихову количину и вредност може изрећи казна затвора од три месеца до пет година, а у случају да неко лице због тога буде тешко повређено или се начини имовинска штета великих размера, казна затвора је од једне до осам година.

„Србија Воз“ и „Инфраструктура железнице Србије“, у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, наставиће даље активности на модернизацији и развоју железничког саобраћаја, у интересу свих грађана наше земље.