У летњој сезони међународни возови за Бар полазе из станице Земун

“Србија Воз” а.д. обавештава кориснике својих услуга да ће у летњој сезони, од 17. јуна 2022. године, међународни возови за и из  Бара отпочињати и завршавати вожњу у станици Земун, у којој ће се обављати утовар и истовар праћених аутомобила.

Јутарњи међународни  воз  за Бар из станице Земун (преко Београд Центра) полазиће у 8.44 часова (из Београд Центра у 9.00 часова).

Вечерњи међународни воз за Бар из станице Земун (преко Београд Центра) полазиће у 19.58 часова (из Београд Центра у 20.20 часова) и у свом саставу ће имати кола за превоз праћених аутомобила. Утовар праћених аутомобила у станици Земун почиње 2 часа пре поласка воза.  

Међународни возови из Бара (преко Београд Центра) за Земун полазе у 9.00 и у 19.00 часова, долазиће у станицу Земун у 20.19 и у 6.27 часова.

Цена возне карте 2. разреда у једном смеру је 21 евро, 1. разреда 31.80 евра, резервација седишта је 3 евра. Цене лежаја и постељних карата су: у шестокреветној кабини 6 евра, четворокреветној 9 евра, трокреветној 15 евра, двокреветној 20 евра и једнокреветној 45 евра.  Цена карте за праћене аутомобиле је 30 евра у једном смеру. Карте изражене у еврима продају се у динарској противвредности по важећем тарифском курсу.