Skupština, Komisija za reviziju i Odbor direktora

 

SKUPŠTINA

 • Kristina Bojović, mag. prav. – predsednik
 • Nebojša Nikić, dipl. ek. – član
 • Tatjana Milivojević, dipl. ek. – član
 • Mladen Novakov, dipl. ek. – član
 • Nikola Pandrc, dipl.ek. – član

 

KOMISIJA ZA REVIZIJU

 • Jovan Koprivica, dipl. ek.- ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru – predsednik
 • Oliver Minić, dipl. ek. – član
 • Branislav Đelić, dipl. ek. – član

 

ODBOR DIREKTORA

 • Ivan Bulajić, mast. ekon. – predsednik i v.d. generalnog direktora
 • Zoran Puzović, dipl. inž. maš. – izvršni direktor za saobraćaj i komercijalne poslove
 • Đorđe Prokić, mast. ekon. – izvršni direktor za razvoj i zajedničke poslove.