Скупштина, Комисија за ревизију и Одбор директора

 

СКУПШТИНА

 • Кристина Бојовић, маг. прав. – председник
 • Небојша Никић, дипл. ек. – члан
 • Татјана Миливојевић, дипл. ек. – члан
 • Младен Новаков, дипл. ек. – члан
 • Никола Пандрц, дипл.ек. – члан

 

КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ

 • Јован Копривица, дипл. ек.- овлашћени интерни ревизор у јавном сектору – председник
 • Оливер Минић, дипл. ек. – члан
 • Бранислав Ђелић, дипл. ек. – члан

 

ОДБОР ДИРЕКТОРА

 • Југослав Јовић, дипл. инж. маш. – председник и в.д. генералног директора
 • Весна Брајовић, дипл. инж. саобр. – извршна директорка  за саобраћај и комерцијалне послове
 • Весна Радосављевић, дипл. ек. – извршна директорка за развој и заједничке послове.