Резервисање

Резервисање места у возовима из међународног саобраћаја можете обавити путем следећих бројева телефона: +381 11 360 28 99. Резервација важи 24 часа од трeнутка резервисања. Радно време Центра за резервисање је од 09:00 – 17:00 часова.

За возове из унутрашњег саобраћаја није могуће предрезервисање места.

Резервисање седишта

Путник може да приликом куповине возне карте купи и резервацију седишта за одређени воз, на дан путовања или унапред, али најраније на два месеца пре датума намераваног путовања. Возови и кола који се резервишу наведени су у реду вожње. Потврда о резервисању седишта издаје се искључиво уз одговарајућу возну карту.

Резервисано седиште путник треба да заузме најкасније 15 минута после поласка воза из станице од које је место резервисано. Уколико се место не заузме у овом року сматра се слободним за друге путнике.

Резервисање места у колима са лежајевима

За коришћење лежаја у возовима у којима саобраћају кола са лежајима, потребно је уз поседовање важеће возне карте 2. разреда платити и додатак за коришћење лежаја за назначену релацију и врсту воза. Путницима су на располагању места у колима са лежајима у одељцима са 4 или 6 лежајева по одељку.

Уколико има слободних лежаја, путник карту за лежај може купити и код пратиоца кола са лежајима. Лежај се мора заузети од стране путника најкасније 15 минута након поласка воза из станице од које је лежај резервисан.

Један лежај могу користити највише две особе и то једно одрасло лице и дете старости до 10 година. Деца старости од 6 до 14 година која самостално користе лежај плаћају пуну цену лежаја и половину цене возне карте. Деца старости до 6 година, уколико самостално користе лежај, плаћају пуну цену лежаја и половину цене возне карте.

Резервисање места у колима за спавање

За коришћење постеља у колима за спавање на одређеној релацији путник мора поседовати возну карту и то:

  • разред за постељу у кабини категорије сингл (1 постеља),
  • разред за постељу у кабини категорије дубл (2 постеље) и
  • разред за постељу у кабини категорије турист (3 постеље).

Једну постељу могу користити највише две особе и то једно одрасло лице и дете старости до 10 година. Деца старости од 6 до 14 година која самостално користе постељу плаћају пуну цену постеље и половину цене возне карте. Деца старости до 6 година, уколико самостално користе постељу, плаћају пуну цену постеље и половину цене возне карте.

Место у колима за спавање мора се заузети од стране путника са одговарајућим возним и постељним картама, најкасније 15 минута након поласка воза из станице од које су места резервисана.

Пре куповине возних карата путници имају могућност предрезервисања места (седиште, лежај или постеља) позивом  на број 011/360-28-99.

Предрезервисање места на овај начин може се обавити најраније 2 месеца пре датума путовања. Предрезервисано место се мора преузети у року од 24 часа од тренутка резервисања телефоном. Уколико је предрезервисање места извршено у тренутку када је до поласка воза остало мање од 24 часа резервација се мора преузети на продајним местима „Србија Воз“ а.д. најкасније до 2 сата пре поласка воза (до 3 сата за предезервисана места за праћене аутомобиле).

Предрезервисање може да се изврши за места у возовима који саобраћају у унутрашњем саобраћају, као и међународном саобраћају ка Црној Гори. Места по посебним понудама ( „Љубљана специјал“, „Загреб специјал“и др.) као и места у другим међународним возовима није могуће предрезервисати на овај начин.

Једним позивом могуће је предрезервисати највише:

  • 6 места за седење – 1 одељак
  • 6 лежаја у колима са 6 лежаја (Bc) – 1 одељак
  • 4 лежаја у колима са 4 лежаја (Ac) – 1 одељак
  • 6 постеља категорије турист (2 одељка) или 4 постеље категорије дубл (2 одељка) или 2 постеље категорије сингл (2 одељка)

Предрезервисана места могу се преузети на продајним местима где постоји електронска продаја возних карата.