Prevoz bicikala

Prevoz bicikli u vozovima “Srbija Voz” a.d. u unutrašnjem saobraćaju odobrava se u elektro-motornim (EMV serije 413/417- „Štadler“) i dizel-motornim garniturama (DMV serije 711).

Dizel-motorni i elektromotorni vozovi u kojima se odobrava prevoz bicikli označeni su u redu vožnje sa piktogramom:

Bicikle se prevoze pod sledećim uslovima:

U DIZEL-MOTRNOM VOZU 711:

– bicikli se unose u garnituru na vratima gde je oznaka za bicikle;

– broj mesta je ograničen držačima koji su ugrađeni u garnituri (ima ih 2) i koji se nalaze u prostoru kod preklopnih sedišta;

– bicikle se odlažu na držače i ne smeju se ostavljati u prostoru ispred držača za invalidska kolica, kao i ispred toaleta.

U ELEKTRO-MOTORNOM VOZU 413/417:

– bicikli se unose u garnituru na vratima gde je oznaka za bicikle;

– prostor predviđen za odlaganje bicikle se nalazi pored ulazišta i toaleta, kod preklopnih sedišta. Odlažu se pored preklopnih sedišta
paralelno sa bočnom stranicom i nije predviđeno njihovo fiksiranje (ne postoje držači)

– putnik koji unese bicikl u voz treba da bude u blizini kako bi mogao da reaguje u slučaju pada bicikle ili njenog pomeranja na drugu poziciju u slučaju ulaska lica sa posebnim potrebama i smeštaja invalidskih kolica;

– o broju bicikli koji se primaju na prevoz u višenamenskom prostoru odlučuje na licu mesta službeno osoblje – kondukter, koji uzima u obzir
prisustvo osoba sa posebnim potrebama koji se prevoze u invalidskim kolicima, kao i krupnog prtljaga, dečijih kolica i sl. Ukoliko ovaj prostor
nije zauzet makimalno se može primiti na prevoz 3 bicikla.

– ukoliko je kapacitet voza maksimalno iskorišćen na određenim deonicama, bicikli se ne primaju na prevoz.

U ostalim slučajevima prevoz bicikli je moguć u svim vozovima „Srbija Voz“ a.d. ukoliko se bicikla sklopi i upakuje na odgovarajući način tako da se može smestiti kao lični prtljag u istom odeljku u kojem je smešten putnik.

„Srbija Voz“ a.d. ne snosi odgovornost za eventualna oštećenja ili otuđenja bicikla koji se prevoze u vozovima „Srbija Voz“ a.d.