Prevoz bicikala

Prevoz bicikala u vozovima “Srbija Voz” a.d. u unutrašnjem saobraćaju odobrava se u elektro-motornim vozovima (EMV serije 413/417 i EMV serije 410/418 – ,,SOKO“) i dizel-motornim vozovima (DMV serije 711).

Dizel-motorni i elektromotorni vozovi, u kojima se odobrava prevoz bicikala, označeni su u redu vožnje sa piktogramom:

Bicikli se prevoze pod sledećim uslovima:

U DIZEL- MOTORNOM VOZU 711:

– bicikli se unose u garnituru na vratima gde je oznaka za bicikle;

– broj mesta je ograničen držačima koji su ugrađeni u garnituri (ima ih 2) i koji se nalaze u prostoru kod preklopnih sedišta;

– bicikli se odlažu na držače i ne smeju se ostavljati u prostoru ispred držača za invalidska kolica, kao i ispred toaleta.

U ELEKTRO-MOTORNOM VOZU 413/417 :

– bicikli se unose u garnituru na vratima gde je oznaka za bicikle;

– prostor predviđen za odlaganje bicikla se nalazi pored ulazišta i toaleta, kod preklopnih sedišta. Odlažu se pored preklopnih sedišta
paralelno sa bočnom stranicom i nije predviđeno njihovo fiksiranje (ne postoje držači);

– putnik koji unese bicikl u voz treba da bude u blizini, kako bi mogao da reaguje u slučaju pada bicikla ili njegovog pomeranja na drugu poziciju u slučaju ulaska lica sa posebnim potrebama i smeštaja invalidskih kolica;

– o broju bicikala koji se primaju na prevoz u višenamenskom prostoru odlučuje na licu mesta službeno osoblje – kondukter, koji uzima u obzir
prisustvo osoba sa posebnim potrebama koji se prevoze u invalidskim kolicima, kao i krupnog prtljaga, dečijih kolica i sl. Ukoliko ovaj prostor
nije zauzet maksimalno se mogu primiti na prevoz 3 bicikla.

– ukoliko je kapacitet voza maksimalno iskorišćen na određenim deonicama, bicikli se ne primaju na prevoz.

U ELEKTRO-MOTORNOM VOZU 410/418 (,,SOKO“):

– bicikli se unose u garnituru na vratima gde je oznaka za bicikle;

– mesta za bicikle nalaze se u svim kolima u prostoru gde su police za odlaganje prtljaga (donji nivo kola, pored fiktivnog odeljka br.6). Da bi se oslobodilo mesto za bicikle, donja polica mora biti spuštena.

– putnik koji unese bicikl u voz treba da bude u blizini kako bi mogao da reaguje u slučaju pada bicikla ili njegovog pomeranja na drugu poziciju;

– o broju bicikala koji se primaju na prevoz u višenamenskom prostoru odlučuje na licu mesta službeno osoblje – kondukter, koji uzima u obzir
prisustvo krupnog prtljaga, dečijih kolica i sl. Ukoliko ovaj prostor
nije zauzet makimalno se može primiti na prevoz 8 bicikla.

– ukoliko je kapacitet voza maksimalno iskorišćen na određenim deonicama, bicikli se ne primaju na prevoz.

U ostalim slučajevima prevoz bicikla je moguć u svim vozovima „Srbija Voz“ a.d. ukoliko se bicikl sklopi i upakuje na odgovarajući način, tako da se može smestiti kao lični prtljag u istom odeljku u kojem je smešten putnik.

„Srbija Voz“ a.d. ne snosi odgovornost za eventualna oštećenja ili otuđenja bicikla koji se prevoze u vozovima „Srbija Voz“ a.d.