Превоз бицикала

Превоз бицикaла у возовима “Србија Воз” а.д. у унутрашњем саобраћају одобрава се у електро-моторним возовима (ЕМВ серије 413/417 и ЕМВ серије 410/418 – ,,СОКО“) и дизел-моторним возовима (ДМВ серије 711).

Дизел-моторни и електромоторни возови, у којима се одобрава превоз бицикaлa, означени су у реду вожње са пиктограмом:

Бицикли се превозе под следећим условима:

У ДИЗЕЛ- МОТОРНОМ ВОЗУ 711:

– бицикли се уносе у гарнитуру на вратима где је ознака за бицикле;

– број места је ограничен држачима који су уграђени у гарнитури (има их 2) и који се налазе у простору код преклопних седишта;

– бицикли се одлажу на држаче и не смеју се остављати у простору испред држача за инвалидска колица, као и испред тоалета.

У ЕЛЕКТРО-МОТОРНОМ ВОЗУ 413/417 :

– бицикли се уносе у гарнитуру на вратима где је ознака за бицикле;

– простор предвиђен за одлагање бицикла се налази поред улазишта и тоалета, код преклопних седишта. Одлажу се поред преклопних седишта
паралелно са бочном страницом и није предвиђено њихово фиксирање (не постоје држачи);

– путник који унесе бицикл у воз треба да буде у близини, како би могао да реагује у случају пада бицикла или његовог померања на другу позицију у случају уласка лица са посебним потребама и смештаја инвалидских колица;

– о броју бицикaла који се примају на превоз у вишенаменском простору одлучује на лицу места службено особље – кондуктер, који узима у обзир
присуство особа са посебним потребама који се превозе у инвалидским колицима, као и крупног пртљага, дечијих колица и сл. Уколико овај простор
није заузет максимално се могу примити на превоз 3 бицикла.

– уколико је капацитет воза максимално искоришћен на одређеним деоницама, бицикли се не примају на превоз.

У ЕЛЕКТРО-МОТОРНОМ ВОЗУ 410/418 (,,СОКО“):

– бицикли се уносе у гарнитуру на вратима где је ознака за бицикле;

– места за бицикле налазе се у свим колима у простору где су полице за одлагање пртљага (доњи ниво кола, поред фиктивног одељка бр.6). Да би се ослободило место за бицикле, доња полица мора бити спуштена.

– путник који унесе бицикл у воз треба да буде у близини како би могао да реагује у случају пада бицикла или његовог померања на другу позицију;

– о броју бицикaла који се примају на превоз у вишенаменском простору одлучује на лицу места службено особље – кондуктер, који узима у обзир
присуство крупног пртљага, дечијих колица и сл. Уколико овај простор
није заузет макимално се може примити на превоз 8 бицикла.

– уколико је капацитет воза максимално искоришћен на одређеним деоницама, бицикли се не примају на превоз.

У осталим случајевима превоз бицикла је могућ у свим возовима „Србија Воз“ а.д. уколико се бицикл склопи и упакује на одговарајући начин, тако да се може сместити као лични пртљаг у истом одељку у којем је смештен путник.

„Србија Воз“ а.д. не сноси одговорност за евентуална оштећења или отуђења бицикла који се превозе у возовима „Србија Воз“ а.д.