Превоз бицикала

Превоз бицикли у возовима “Србија Воз” а.д. у унутрашњем саобраћају одобрава се у електро-моторним (ЕМВ серије 413/417- „Штадлер“) и дизел-моторним гарнитурама (ДМВ серије 711).

Дизел-моторни и електромоторни возови у којима се одобрава превоз бицикли означени су у реду вожње са пиктограмом:

Бицикле се превозе под следећим условима:

У ДИЗЕЛ-МОТРНОМ ВОЗУ 711:

– бицикли се уносе у гарнитуру на вратима где је ознака за бицикле;

– број места је ограничен држачима који су уграђени у гарнитури (има их 2) и који се налазе у простору код преклопних седишта;

– бицикле се одлажу на држаче и не смеју се остављати у простору испред држача за инвалидска колица, као и испред тоалета.

У ЕЛЕКТРО-МОТОРНОМ ВОЗУ 413/417:

– бицикли се уносе у гарнитуру на вратима где је ознака за бицикле;

– простор предвиђен за одлагање бицикле се налази поред улазишта и тоалета, код преклопних седишта. Одлажу се поред преклопних седишта
паралелно са бочном страницом и није предвиђено њихово фиксирање (не постоје држачи)

– путник који унесе бицикл у воз треба да буде у близини како би могао да реагује у случају пада бицикле или њеног померања на другу позицију у случају уласка лица са посебним потребама и смештаја инвалидских колица;

– о броју бицикли који се примају на превоз у вишенаменском простору одлучује на лицу места службено особље – кондуктер, који узима у обзир
присуство особа са посебним потребама који се превозе у инвалидским колицима, као и крупног пртљага, дечијих колица и сл. Уколико овај простор
није заузет макимално се може примити на превоз 3 бицикла.

– уколико је капацитет воза максимално искоришћен на одређеним деоницама, бицикли се не примају на превоз.

У осталим случајевима превоз бицикли је могућ у свим возовима „Србија Воз“ а.д. уколико се бицикла склопи и упакује на одговарајући начин тако да се може сместити као лични пртљаг у истом одељку у којем је смештен путник.

„Србија Воз“ а.д. не сноси одговорност за евентуална оштећења или отуђења бицикла који се превозе у возовима „Србија Воз“ а.д.