Prevoz automobila

Izvod iz uslova prevoza

Prevoz automobila u vozovima za prevoz putnika vrši se u međunarodnom saobraćaju.

Tokom cele godine praćeni automobili prevoze se na relacijama: Topčider – Bar – Topčider.

Na prevoz se primaju automobili sa ili bez prikolice. Prikolice bez automobila ne primaju se na prevoz.

Automobil mora biti tehnički ispravan i registrovan ili sa probnim tablicama i da ima najviše 8 sedišta osim sedišta za vozača.

Automobil mora da prati najmanje jedno odraslo lice. Pratilac automobila mora da poseduje važeću voznu kartu i da putuje vozom u kome se prevozi automobil.

Prijem na prevoz uslovljen je visinom (najviše 1,55 m) , širinom (najviše 1,80 m) automobila ili prikolice. Automobil ne sme biti zaštićen pokrivačem.

Smeštanje prtljaga nije dozvoljeno na krovu ili pored automobila.

Na vlastitu odgovornost putnika, prtljag može ostati u automobilu za vreme prevoza, ali “Srbija Voz” a.d. ne odgovara za njega.

Naplata prevoznine

Visina prevoznine zavisi od relacije na kojoj se vrši prevoz automobila i od perioda saobraćaja.

U saobraćaju između Srbije i Crne Gore  kod prevoza prikolica naplaćuje se cena prevoza kao za automobil.

Zahetev za rezervisanje mesta se može podneti najranije 2 meseca pre nameravanog prevoza.

Putnik je dužan da svoj automobil doveze radi utovara na određeno mesto polazne (utovarne) stanice u određeno vreme pre polaska odnosnog voza po redu vožnje (koje se saopštava prilikom kupovine karte).

Odmah po dolasku voza u uputnu stanicu, pratilac automobila treba da se javi železničkom radniku na mestu istovara radi preuzimanja vozila.

Iznos plaćene cene za neiskorišćenu prevoznicu za praćeni automobil vraća se na putničkoj blagajni pod sledećim uslovima:

– u punom iznosu, ako se prevoznica nije mogla iskoristiti zbog krivice “Srbija Voz” a.d.,

– uz odbitak od 10%, ako je prevoznica vraćena najkasnije do 24 sata pre polaska voza,

– sa odbitkom od 50% ukoliko je prevoznica vraćena u roku kraćem od 24 sata, ali najkasnije do polaska voza

Mapa pristupnih puteva – Topčider