Превоз аутомобила

Извод из услова превоза

Превоз аутомобила у возовима за превоз путника врши се у међународном саобраћају.

Током целе године праћени аутомобили превозе се на релацијама: Топчидер – Бар – Топчидер.

На превоз се примају аутомобили са или без приколице. Приколице без аутомобила не примају се на превоз.

Аутомобил мора бити технички исправан и регистрован или са пробним таблицама и да има највише 8 седишта осим седишта за возача.

Аутомобил мора да прати најмање једно одрасло лице. Пратилац аутомобила мора да поседује важећу возну карту и да путује возом у коме се превози аутомобил.

Пријем на превоз условљен је висином (највише 1,55 m) , ширином (највише 1,80 m) аутомобила или приколице. Аутомобил не сме бити заштићен покривачем.

Смештање пртљага није дозвољено на крову или поред аутомобила.

На властиту одговорност путника, пртљаг може остати у аутомобилу за време превоза, али “Србија Воз” а.д. не одговара за њега.

Наплата превознине

Висина превознине зависи од релације на којој се врши превоз аутомобила и од периода саобраћаја.

У саобраћају између Србије и Црне Горе  код превоза приколица наплаћује се цена превоза као за аутомобил.

Захетев за резервисање места се може поднети најраније 2 месеца пре намераваног превоза.

Путник је дужан да свој аутомобил довезе ради утовара на одређено место полазне (утоварне) станице у одређено време пре поласка односног воза по реду вожње (које се саопштава приликом куповине карте).

Одмах по доласку воза у упутну станицу, пратилац аутомобила треба да се јави железничком раднику на месту истовара ради преузимања возила.

Износ плаћене цене за неискоришћену превозницу за праћени аутомобил враћа се на путничкој благајни под следећим условима:

– у пуном износу, ако се превозница није могла искористити због кривице “Србија Воз” а.д.,

– уз одбитак од 10%, ако је превозница враћена најкасније до 24 сата пре поласка воза,

– са одбитком од 50% уколико је превозница враћена у року краћем од 24 сата, али најкасније до поласка воза

Мапа приступних путева – Топчидер