Povlastice i ponude

Za povratna putovanja odobrava se povlastica od 20% za 1. i 2. razred.

Prevoz dece

Deca do navršene 6. godine starosti prevoze se besplatno, ukoliko putuju sa osobom koja poseduje voznu kartu. Jedan putnik može da povede najviše jedno dete koje se prevozi besplatno.

Deca od navršene 6. do navršene 14. godine života, kao i mlađa deca za koju se zahteva zasebno mesto, plaćaju polovinu od redovne vozne cene za odraslog putnika u 2. ili 1. razredu svih vrsta vozova, ukoliko nije drugačije određeno, u skladu sa putničkom tarifom.

Opšta mesečna pretplatna karta

Opšta mesečna pretplatna karta se može kupiti za ceo kalendarski mesec, polovinu kalendarskog meseca i za 7 kalendarskih dana.

Cene Opštih mesečnih pretplatnih karata formirane su u 2 nivoa:

Nivo cena 1 – primenjuje se u vozovima tarifskog ranga: Brzi, Regio i Putnički

Nivo cena 2 – primenjuje se u vozovima tarifskog ranga: Inter City, Regio Ekspres i Regio (vozovi na relaciji Beograd centar – Novi Sad)

*Za korišćenje opštih mesečnih pretplatnih karata samo u Regio vozovima na relaciji Beograd centar – Novi Sad primenjuje se Nivo cena 1.

Opšta mesečna pretplatna karta se izdaje za izabranu relaciju, tarifski rang voza i razred (1. ili 2. razred) i važi neograničeni broj putovanja u roku važenja karte .

Primer: Relacija: Beograd Centar – Valjevo opšta mesečna pretplatna karta za jedan pravac, 2. razred iznosi za Nivo cena 1(važi za Brzi, Regio i Putnički voz):

– za 30 dana 4.503,00 dinara
– za 15 dana 2.252,00 dinara
– za 7 dana 1.126,00 dinara

Relacija: Beograd Centar – Novi Sad opšta mesečna pretplatna karta za jedan pravac, 2. razred iznosi Nivo cena 2 ( važi za Inter City  i Regio Ekspres vozove):
– za 30 dana 6.000,00 dinara
– za 15 dana 3.000,00 dinara
– za 7 dana 1.500,00 dinara

 

Mesečna pretplatna karta za đake

Opšta mesečna pretplatna karta za đake ili studente do 26 godina može da se kupi za ceo kalendarski mesec, polovinu kalendarskog meseca i za 7 kalendarskih dana.

Cene Opštih mesečnih pretplatnih karata za đake ili studente do 26 godina formirane su u 2 nivoa:

Nivo cena 1 – primenjuje se u vozovima tarifskog ranga: Brzi, Regio i Putnički

Nivo cena 2 – primenjuje se u vozovima tarifskog ranga: Inter City, Regio Ekspres i Regio (vozovi na relaciji Beograd centar – Novi Sad)

*Za korišćenje opštih mesečnih pretplatnih karata za đake ili studente do 26 godina samo u Regio vozovima na relaciji Beograd centar – Novi Sad primenjuje se Nivo cena 1.

Opšta mesečna pretplatna karta za đake ili studente do 26 godina se izdaje za izabranu relaciju, tarifski rang voza i razred (1. ili 2. razred) i važi neograničeni broj putovanja u roku važenja karte .

Primer: Relacija: Beograd Centar – Valjevo opšta mesečna pretplatna karta za za đake ili studente do 26 godina za jedan pravac, 2. razred iznosi za Nivo cena 1(važi za Brzi, Regio i Putnički voz):

– za 30 dana 3.377,00 dinara
– za 15 dana 1.689,00 dinara
– za 7 dana 845,00 dinara

Relacija: Beograd Centar – Novi Sad opšta pretplatna karta za 1 pravac, 2. razred iznosi Nivo cena 2 ( važi za Inter City,  Regio Ekspres i Regio vozove):
– za 30 dana 4.500,00 dinara
– za 15 dana 2.250,00 dinara
– za 7 dana 1.125,00 dinara

 

KARTICA “SRB PLUS”

Kartica “SRB PLUS”, omogućava popust od 30% na redovnu voznu cenu, kod kupovine voznih karata u unutrašnjem saobraćaju. Kartica je namenjena svim kategorijama putnika (mladima do 26 godina, odraslim osobama i osobama starijim od 60 godina).

Cene kartica “SRB PLUS”Cena (RSD)

Odrasli

800, 00

Lica starija od 60 godina

400, 00

Mladi do 26 godina

400, 00

 

Karticu “SRB PLUS” mogu kupiti državljani Republike Srbije i državljani stranih zemalja sa stalnim boravkom u Srbiji.

Prodaja kartica “SRB PLUS” vrši se na blagajnama sledećih stanica: Beograd Centar, Novi Beograd, Kraljevo, Čačak, Užice, Priboj, Prijepolje, Požega, Valjevo, Niš, Zaječar, Aleksinac, Stalać, Jagodina, Velika Plana, Palanka, Mladenovac, Požarevac, Vršac, Zrenjanin, Stara Pazova, Nova Pazova, Inđija, Ruma, Sremska Mitrovica, Šid, Novi Sad, Vrbas, Sombor, Subotica, Šabac i Pančevo varoš.

Srbija Fleksipas

Lica do 26 godina starosti, odrasli (od 26 do 60 godina starosti) i lica starija od 60 godina sa stalnim boravkom na području Republike Srbije, imaju pravo na kupovinu vozne karte po ponudi Srbija Fleksipas (uz posedovanje kartice “SRB PLUS”), koja omogućava da se u vozovima “Srbija Voz” a.d. , osim u Inter City i Regio Ekspres, putuje 8 dana (po izboru putnika) u okviru roka važnosti karte koji iznosi mesec dana.

Cena po ponudi “Srbija Fleksipas” iznosi:

– za mlade do 26 godina 2000,00 dinara

– za odraslia lica “26+” 3500,00 dinara

– za starija lica “60+” 2500,00 dinara

Vozna karta po ovoj ponudi izdaje se za 2. razred i važi u svim vozovima “Srbija Voz” a.d., osim u Inter City i Regio Ekspres

Užice Fleksipas

Ponuda UŽICE FLEKSIPAS namenjena je za mlade do 26 godina. Ova karta važi u svim vozovima na relaciji Požega – Brodarevo – Požega za putovanja u 2 razredu, za 8 celodnevnih putovanja u okviru mesec dana Cena po ponudi UŽICE FLEKSIPAS iznosi 1500,00 dinara.

Putnici koji žele da putuju po ponudi SRBIJA ili UŽICE FLEKSIPAS moraju posedovati karticu “SRB PLUS” koja je namenjena svim kategorijama putnika. Ova kartica im omogućava neograničen broj putovanja u toku jedne godine sa povlasticom od 30% i služi kao osnov za izdavanje karata po ponudi FLEKSIPAS. Kartica “SRB PLUS” izdaje se na ime korisnika i nije prenosiva

Novinari

Kupovinom karte na putničkoj blagajni ili u vozu, novinari imaju pravo na povlasticu od 30%. Zavisno od saveza/udruženja u koji je novinar učlanjen povlastica se koristi na osnovu legitimacije:

– Udruženje novinara Srbije (UNS) ,

– Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) ,

– Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDN VOJVODINE)

– Udruženja sportskih novinara Srbije,

Grupna putovanja

Kupovinom karte na putničkoj blagajni  za grupna putovanja odobrava se povlastica od 30% pod uslovom da u grupi ima najmanje šest odraslih lica (dva deteta koja plaćaju voznu cenu računaju se kao jedno odraslo lice).

Za grupna putovanja odobrava se povlastica od 40% pod uslovom da u grupi ima najmanje 101 odraslo lice (dva deteta koja plaćaju voznu cenu računaju se kao jedno odraslo lice).