Povlastice i ponude

Za povratna putovanja odobrava se povlastica od 20% za 1. i 2. razred.

Prevoz dece

Deca do navršene 6. godine starosti prevoze se besplatno, ukoliko putuju sa osobom koja poseduje voznu kartu. Jedan putnik može da povede najviše jedno dete koje se prevozi besplatno.

Opšta pretplatna karta

Opšta pretplatna karta za izabranu relaciju važi u svim vrstama vozova, za razred za koji se izdaje i neograničeni broj putovanja u roku važenja karte . Opšta pretplatna karta se može kupiti za ceo kalendarski mesec, polovinu kalendarskog meseca i za 7 kalendarskih dana.

Primer: Relacija: Beograd Centar – Valjevo opšta pretplatna karta za 1 pravac, 2. razred iznosi:
– za 30 dana 3927,00 dinara
– za 15 dana 1964,00 dinara
– za 7 dana 982,00 dinara

Opšta pretplatna karta za đake

Opšta pretplatna karta za đake ili studente do 26 godina za izabranu relaciju važi u svim vrstama vozova, za razred za koji se izdaje i neograničen broj putovanja u roku važenja karte. Opšta pretplatna karta za đake ili studente do 26 godina može da se kupi za ceo kalendarski mesec, polovinu kalendarskog meseca i za 7 kalendarskih dana.

Primer: Relacija: Beograd Centar – Valjevo opšta pretplatna karta za za đake ili studente do 26 godina za 1 pravac, 2. razred iznosi:
– za 30 dana 2945,00 dinara
– za 15 dana 1473,00 dinara
– za 7 dana 736,00 dinara

Legitimacija “SRB PLUS”

Kartica “SRB PLUS”, omogućava popust od 30% na redovnu voznu cenu, kod kupovine voznih karata u unutrašnjem saobraćaju. Kartica je namenjena svim kategorijama putnika (mladima do 26 godina, odraslim osobama i osobama starijim od 60 godina).

Cene kartica “SRB PLUS”Cena (RSD)

Odrasli

800, 00

Lica starija od 60 godina

400, 00

Mladi do 26 godina

400, 00

Za članove organizacija sa kojima Srbija Voz a.d. imaju Ugovor o posebnim pogodnostima korisnicima kartica ( Ferijalni Savez Srbije, Studentska organizacija saobraćajnog fakulteta Beograd, Udruženje građana Evropski omladinski centar, klub čitalaca dnevnog lista Danas i Global travel group) “SRB PLUS” legitimaciju plaćaju po ceni od 100,00 dinara.

Karticu “SRB PLUS” mogu kupiti državljani Republike Srbije i državljani stranih zemalja sa stalnim boravkom u Srbiji.

Prodaja kartica “SRB PLUS” vrši se na blagajnama sledećih stanica: Beograd Centar, Novi Beograd, Kraljevo, Čačak, Užice, Priboj, Prijepolje, Požega, Valjevo, Niš, Zaječar, Aleksinac, Stalać, Jagodina, Velika Plana, Palanka, Mladenovac, Požarevac, Vršac, Zrenjanin, Stara Pazova, Nova Pazova, Inđija, Ruma, Sremska Mitrovica, Šid, Novi Sad, Vrbas, Sombor, Subotica, Šabac i Pančevo varoš.

Srbija Fleksipas

Lica do 26 godina starosti, odrasli (od 26 do 60 godina starosti) i lica starija od 60 godina sa stalnim boravkom na području Republike Srbije, imaju pravo na kupovinu vozne karte po ponudi Srbija Fleksipas (uz posedovanje kartice “SRB PLUS”), koja omogućava da se u vozovima “Srbija Voz” a.d. putuje 8 dana (po izboru putnika) u okviru roka važnosti karte koji iznosi mesec dana.

Cena po ponudi “Srbija Fleksipas” iznosi:

– za mlade do 26 godina 2000,00 dinara

– za odraslia lica “26+” 3500,00 dinara

– za starija lica “60+” 2500,00 dinara

Vozna karta po ovoj ponudi izdaje se za 2. razred i važi u svim vozovima “Srbija Voz” a.d.

Užice Fleksipas

Ponuda UŽICE FLEKSIPAS namenjena je za mlade do 26 godina. Ova karta važi u svim vozovima na relaciji Požega – Brodarevo – Požega za putovanja u 2 razredu, za 8 celodnevnih putovanja u okviru mesec dana Cena po ponudi UŽICE FLEKSIPAS iznosi 1500,00 dinara.

Putnici koji žele da putuju po ponudi SRBIJA ili UŽICE FLEKSIPAS moraju posedovati karticu “SRB PLUS” koja je namenjena svim kategorijama putnika. Ova kartica im omogućava neograničen broj putovanja u toku jedne godine sa povlasticom od 30% i služi kao osnov za izdavanje karata po ponudi FLEKSIPAS. Kartica “SRB PLUS” izdaje se na ime korisnika i nije prenosiva

Novinari

Novinari imaju pravo na povlasticu od 30%. Zavisno od saveza/udruženja u koji je novinar učlanjen povlastica se koristi na osnovu legitimacije:

– Udruženje novinara Srbije (UNS) ,

– Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) ,

– Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDN VOJVODINE)

– Udruženja sportskih novinara Srbije,

Grupna putovanja

Za grupna putovanja odobrava se povlastica od 30% pod uslovom da u grupi ima najmanje šest odraslih lica (dva deteta koja plaćaju voznu cenu računaju se kao jedno odraslo lice).

Za grupna putovanja odobrava se povlastica od 40% pod uslovom da u grupi ima najmanje 101 odraslo lice (dva deteta koja plaćaju voznu cenu računaju se kao jedno odraslo lice).