Повластице и понуде

За повратна путовања одобрава се повластица од 20% за 1. и 2. разред.

Превоз деце

Деца до навршене 6. године старости превозе се бесплатно, уколико путују са особом која поседује возну карту. Један путник може да поведе највише једно дете којe се превози бесплатно.

Деца од навршене 6. до навршене 14. године живота, као и млађа деца за коју се захтева засебно место, плаћају половину од редовне возне цене за одраслог путника у 2. или 1. разреду свих врста возова, уколико није другачије одређено, у складу са путничком тарифом.

Општа месечна претплатна карта

Општа месечна претплатна карта се може купити за цео календарски месец, половину календарског месеца и за 7 календарских дана.

Цене Општих месечних претплатних карата формиране су у 2 нивоа:

Ниво цена 1 – примењује се у возовима тарифског ранга: Брзи, Регио и Путнички

Ниво цена 2 – примењује се у возовима тарифског ранга: Inter City, Регио Експрес и Регио (возови на релацији Београд центар – Нови Сад)

*За коришћење општих месечних претплатних карата само у Регио возовима на релацији Београд центар – Нови Сад примењује се Ниво цена 1.

Општа месечна претплатна карта се издаје за изабрану релацију, тарифски ранг воза и разред (1. или 2. разред) и важи неограничени број путовања у року важења карте .

Пример: Релација: Београд Центар – Ваљево општа месечна претплатна карта за један правац, 2. разред износи за Ниво цена 1(важи за Брзи, Регио и Путнички воз):

– за 30 дана 4.503,00 динара
– за 15 дана 2.252,00 динара
– за 7 дана 1.126,00 динара

Релација: Београд Центар – Нови Сад општа месечна претплатна карта за један правац, 2. разред износи Ниво цена 2 ( важи за Inter City  и Регио Експрес возове):
– за 30 дана 6.000,00 динара
– за 15 дана 3.000,00 динара
– за 7 дана 1.500,00 динара

 

Месечна претплатна карта за ђаке

Општа месечна претплатна карта за ђаке или студенте до 26 година може да се купи за цео календарски месец, половину календарског месеца и за 7 календарских дана.

Цене Општих месечних претплатних карата за ђаке или студенте до 26 година формиране су у 2 нивоа:

Ниво цена 1 – примењује се у возовима тарифског ранга: Брзи, Регио и Путнички

Ниво цена 2 – примењује се у возовима тарифског ранга: Inter City, Регио Експрес и Регио (возови на релацији Београд центар – Нови Сад)

*За коришћење општих месечних претплатних карата за ђаке или студенте до 26 година само у Регио возовима на релацији Београд центар – Нови Сад примењује се Ниво цена 1.

Општа месечна претплатна карта за ђаке или студенте до 26 година се издаје за изабрану релацију, тарифски ранг воза и разред (1. или 2. разред) и важи неограничени број путовања у року важења карте .

Пример: Релација: Београд Центар – Ваљево општа месечна претплатна карта за за ђаке или студенте до 26 година за један правац, 2. разред износи за Ниво цена 1(важи за Брзи, Регио и Путнички воз):

– за 30 дана 3.377,00 динара
– за 15 дана 1.689,00 динара
– за 7 дана 845,00 динара

Релација: Београд Центар – Нови Сад општа претплатна карта за 1 правац, 2. разред износи Ниво цена 2 ( важи за Inter City,  Регио Експрес и Регио возове):
– за 30 дана 4.500,00 динара
– за 15 дана 2.250,00 динара
– за 7 дана 1.125,00 динара

 

КАРТИЦА “SRB PLUS”

Картица “SRB PLUS”, омогућава попуст од 30% на редовну возну цену, код куповине возних карата у унутрашњем саобраћају. Картица је намењена свим категоријама путника (младима до 26 година, одраслим особама и особама старијим од 60 година).

Цене картица “SRB PLUS” Цена (РСД)

Одрасли

800, 00

Лица старија од 60 година

400, 00

Млади до 26 година

400, 00

 

Картицу “SRB PLUS” могу купити држављани Републике Србије и држављани страних земаља са сталним боравком у Србији.

Продаја картица “SRB PLUS” врши се на благајнама следећих станица: Београд Центар, Нови Београд, Краљево, Чачак, Ужице, Прибој, Пријепоље, Пожега, Ваљево, Ниш, Зајечар, Алексинац, Сталаћ, Јагодина, Велика Плана, Паланка, Младеновац, Пожаревац, Вршац, Зрењанин, Стара Пазова, Нова Пазова, Инђија, Рума, Сремска Митровица, Шид, Нови Сад, Врбас, Сомбор, Суботица, Шабац и Панчево варош.

Србија Флексипас

Лица до 26 година старости, одрасли (од 26 до 60 година старости) и лица старија од 60 година са сталним боравком на подручју Републике Србије, имају право на куповину возне карте по понуди Србија Флексипас (уз поседовање картице “SRB PLUS”), која омогућава да се у возовима “Србија Воз” а.д. , осим у Inter City и Регио Експрес, путује 8 дана (по избору путника) у оквиру рока важности карте који износи месец дана.

Цена по понуди “Србија Флексипас” износи:

– за младе до 26 година 2000,00 динара

– за одраслиа лица “26+” 3500,00 динара

– за старија лица “60+” 2500,00 динара

Возна карта по овој понуди издаје се за 2. разред и важи у свим возовима “Србија Воз” а.д., осим у Inter City и Регио Експрес

Ужице Флексипас

Понуда УЖИЦЕ ФЛЕКСИПАС намењена је за младе до 26 година. Ова карта важи у свим возовима на релацији Пожега – Бродарево – Пожега за путовања у 2 разреду, за 8 целодневних путовања у оквиру месец дана Цена по понуди УЖИЦЕ ФЛЕКСИПАС износи 1500,00 динара.

Путници који желе да путују по понуди СРБИЈА или УЖИЦЕ ФЛЕКСИПАС морају поседовати картицу “SRB PLUS” која је намењена свим категоријама путника. Ова картица им омогућава неограничен број путовања у току једне године са повластицом од 30% и служи као основ за издавање карата по понуди ФЛЕКСИПАС. Картица “SRB PLUS” издаје се на име корисника и није преносива

Новинари

Куповином карте на путничкој благајни или у возу, новинари имају право на повластицу од 30%. Зависно од савеза/удружења у који је новинар учлањен повластица се користи на основу легитимације:

– Удружење новинара Србије (УНС) ,

– Независног удружења новинара Србије (НУНС) ,

– Независног друштва новинара Војводине (НДН ВОЈВОДИНЕ)

– Удружења спортских новинара Србије,

Групна путовања

Куповином карте на путничкој благајни  за групна путовања одобрава се повластица од 30% под условом да у групи има најмање шест одраслих лица (два детета која плаћају возну цену рачунају се као једно одрасло лице).

За групна путовања одобрава се повластица од 40% под условом да у групи има најмање 101 одрасло лице (два детета која плаћају возну цену рачунају се као једно одрасло лице).