Повластице и понуде

За повратна путовања одобрава се повластица од 20% за 1. и 2. разред.

Превоз деце

Деца до навршене 6. године старости превозе се бесплатно, уколико путују са особом која поседује возну карту. Један путник може да поведе највише једно дете којe се превози бесплатно.

Општа претплатна карта

Општа претплатна карта за изабрану релацију важи у свим врстама возова, за разред за који се издаје и неограничени број путовања у року важења карте . Општа претплатна карта се може купити за цео календарски месец, половину календарског месеца и за 7 календарских дана.

Пример: Релација: Београд Центар – Ваљево општа претплатна карта за 1 правац, 2. разред износи:
– за 30 дана 4.503,00 динара
– за 15 дана 2.252,00 динара
– за 7 дана 1.126,00 динара

Општа претплатна карта за ђаке

Општа претплатна карта за ђаке или студенте до 26 година за изабрану релацију важи у свим врстама возова, за разред за који се издаје и неограничен број путовања у року важења карте. Општа претплатна карта за ђаке или студенте до 26 година може да се купи за цео календарски месец, половину календарског месеца и за 7 календарских дана.

Пример: Релација: Београд Центар – Ваљево општа претплатна карта за за ђаке или студенте до 26 година за 1 правац, 2. разред износи:
– за 30 дана 3.377,00 динара
– за 15 дана 1.689,00 динара
– за 7 дана 845,00 динара

Легитимација “SRB PLUS”

Картица “SRB PLUS”, омогућава попуст од 30% на редовну возну цену, код куповине возних карата у унутрашњем саобраћају. Картица је намењена свим категоријама путника (младима до 26 година, одраслим особама и особама старијим од 60 година).

Цене картица “SRB PLUS” Цена (РСД)

Одрасли

800, 00

Лица старија од 60 година

400, 00

Млади до 26 година

400, 00

Члановима Клуба читалаца дневног листа Данас са којима Србија Воз а.д. има Уговор о посебним погодностима омогућено је да “SRB PLUS” картицу плаћају по цени од 100,00 динара.

Картицу “SRB PLUS” могу купити држављани Републике Србије и држављани страних земаља са сталним боравком у Србији.

Продаја картица “SRB PLUS” врши се на благајнама следећих станица: Београд Центар, Нови Београд, Краљево, Чачак, Ужице, Прибој, Пријепоље, Пожега, Ваљево, Ниш, Зајечар, Алексинац, Сталаћ, Јагодина, Велика Плана, Паланка, Младеновац, Пожаревац, Вршац, Зрењанин, Стара Пазова, Нова Пазова, Инђија, Рума, Сремска Митровица, Шид, Нови Сад, Врбас, Сомбор, Суботица, Шабац и Панчево варош.

Србија Флексипас

Лица до 26 година старости, одрасли (од 26 до 60 година старости) и лица старија од 60 година са сталним боравком на подручју Републике Србије, имају право на куповину возне карте по понуди Србија Флексипас (уз поседовање картице “SRB PLUS”), која омогућава да се у возовима “Србија Воз” а.д. путује 8 дана (по избору путника) у оквиру рока важности карте који износи месец дана.

Цена по понуди “Србија Флексипас” износи:

– за младе до 26 година 2000,00 динара

– за одраслиа лица “26+” 3500,00 динара

– за старија лица “60+” 2500,00 динара

Возна карта по овој понуди издаје се за 2. разред и важи у свим возовима “Србија Воз” а.д.

Ужице Флексипас

Понуда УЖИЦЕ ФЛЕКСИПАС намењена је за младе до 26 година. Ова карта важи у свим возовима на релацији Пожега – Бродарево – Пожега за путовања у 2 разреду, за 8 целодневних путовања у оквиру месец дана Цена по понуди УЖИЦЕ ФЛЕКСИПАС износи 1500,00 динара.

Путници који желе да путују по понуди СРБИЈА или УЖИЦЕ ФЛЕКСИПАС морају поседовати картицу “SRB PLUS” која је намењена свим категоријама путника. Ова картица им омогућава неограничен број путовања у току једне године са повластицом од 30% и служи као основ за издавање карата по понуди ФЛЕКСИПАС. Картица “SRB PLUS” издаје се на име корисника и није преносива

Новинари

Новинари имају право на повластицу од 30%. Зависно од савеза/удружења у који је новинар учлањен повластица се користи на основу легитимације:

– Удружење новинара Србије (УНС) ,

– Независног удружења новинара Србије (НУНС) ,

– Независног друштва новинара Војводине (НДН ВОЈВОДИНЕ)

– Удружења спортских новинара Србије,

Групна путовања

За групна путовања одобрава се повластица од 30% под условом да у групи има најмање шест одраслих лица (два детета која плаћају возну цену рачунају се као једно одрасло лице).

За групна путовања одобрава се повластица од 40% под условом да у групи има најмање 101 одрасло лице (два детета која плаћају возну цену рачунају се као једно одрасло лице).