Povlastice i ponude

Prevoz dece

U međunarodnom saobraćaju, na prugama “Srbija Voz” a.d. kao i u saobraćaju sa Crnom Gorom deca do navršene 6. godine se prevoze besplatno, ukoliko se za njih ne zahteva posebno mesto (sedište ili postelja u kolima za spavanje i kolima sa ležajima) i ukoliko putuju sa osobom koja poseduje voznu kartu. Deca od navršene 6. godine do navršene 14. godine starosti prevoze se po povlastici od 50%.

Na prugama Bugarske, Makedonije, Rumunije, Grčke, Turske, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, deca do navršene 4. godine prevoze se besplatno, ukoliko se za njih ne zahteva posebno mesto (sedište ili postelja u kolima za spavanje i kolima sa ležajima) i ukoliko putuju sa osobom koja poseduje voznu kartu. Deca od navršene 4. godine do navršene 12. godine starosti prevoze se po povlastici od 50% u međunarodnom saobraćaju sa navedenim železnicama.

Grupna putovanja

Za putovanja u grupi (najmanje šest putnika) odobrava se posebna povlastica. Visina povlastice različita je po železnicama i iznosi od 20 do 40%.

Rail Plus

Rail Plus je ponuda namenjena svim kategorijama putnika.

Ona podrazumeva kupovinu kartice Rail Plus, koja važi godinu dana i u tom roku na osnovu nje putnik ima pravo na povlasticu od 15% na redovnu voznu cenu pri kupovini voznih karata u međunarodnom saobraćaju. Za relacije do Makedonije ova kartica omogućava popust od 30% na redovnu voznu cenu.

Vlasnik ove kartice, pri kupovini karte u unutrašnjem saobraćaju, ostvaruje popust od 30% na redovnu voznu cenu.

Cena legitimacije Rail Plus za odrasle je 15 evra, a za mlađe od 26 i starije od 60 godina je 10 evra. Za članove organizacija sa kojima Srbija Voz a.d. imaju Ugovor o posebnim pogodnostima korisnicima kartica ( Ferijalni Savez Srbije, Studentska organizacija saobraćajnog fakulteta Beograd, Udruženje građana Evropski omladinski centar i Global travel group) RAIL PLUS karticu plaćaju po ceni od 2.5 €.

Prodaja kartica RAIL PLUS vrši se na blagajnama sledećih stanica: Beograd, Novi Beograd, Kraljevo, Čačak, Užice, Priboj, Prijepolje, Požega, Valjevo, Niš, Zaječar, Aleksinac, Stalać, Jagodina, Velika Plana, Palanka, Mladenovac, Požarevac, Vršac, Zrenjanin, Stara Pazova, Nova Pazova, Inđija, Ruma, Sremska Mitrovica, Šid, Novi Sad, Vrbas, Sombor, Šabac, Subotica.

Interrail

Interrail je ponuda namenjena svim kategorijama putnika (deca do 12 godina, mladi od 12-28 godina, odrasli od 28-60 godina, stariji od 60 godina) u 1. i 2. razredu.

 

Postoje dve vrste Interrail ponude:

1. Interrail Global Pass (karta za putovanje po celoj Evropi) i

2. Interrail One Country Pass (karta za putovanje po jednoj zemlji).

Interraill Global Pass može se kupiti za:

1. neprekidno putovanje u periodu od 15, 22 dana, 1 mesec, 2 meseca ili 3 meseca roka važnosti karte i

2. putovanja u određenom vremenskom periodu (flexi pass), 4 dana u okviru roka važnosti karte od mesec dana, 5 dana u okviru roka važnosti karte od mesec dana, 7 dana u okviru roka važnosti karte od mesec dana, 10 dana u okviru roka važnosti karte od 2 meseca ili 15 dana u okviru roka važnosti karte od 2 meseca.

Interraill One Country Pass ispostavlja se za 3, 4, 5, 6 ili 8 dana u okviru roka važnosti karte od 1 meseca.

Izabrani broj dana putnik koristi po svom izboru u roku važenja karte (1 mesec).

Imaoci “flexi pass” (Interraill Global Pass za 5 ili 10 dana i Interraill One Country Pass za 3, 4, 5, 6 ili 8 dana) mogu izabrati dan putovanja po svom nahođenju u roku važenja karte. Putnik je dužan da u određenoj rubrici upiše datum putovanja.

Na području železnice izdavanja, karta Interraill Global Pass daje pravo na jedno putovanje u odlasku i jedno putovanje u povratku (polazna stanica-granični prelaz, granični prelaz – uputna stanica).

Balkan Flexipass

Balkan Flexipass je ponuda za putovanja na području železnica zemalja Jugoistočne Evrope. Karta kupljena po ponudi Balkan Flexipass omogućava da se na prugama: Bugaske, Regio Calatori, Grčke, Turske, Makedonije, Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije i na linijama brodske kompanije ATICCA putuje 3, 5, 7, 10 ili 15 dana (po izboru putnika) u okviru roka važnosti karte koji iznosi dva meseca.

City Star

City Star je posebna ponuda namenjena za povratna putovanja manjih grupa u saobraćaju između Srbije s jedne strane i Češke, Hrvatske, Slovačke, Slovenije i Crne Gore s druge strane.

City Star Češka, Slovačka i Slovenija

Ponudu može da koristi putnik kada putuje sa saputnikom, odnosno više putnika kada putuju zajedno, u odlasku i povratku, najviše do 5 (pet) odraslih i 1 (jedno) dete. Prvi putnik (odrasli ili dva deteta) plaća voznu cenu za jednog odraslog putnika, dok svaki sledeći odrasli saputnik (najviše 4) plaća polovinu od cene prvog putnika. Deca saputnici starosti od 6 do 14 godina plaćaju četvrtinu cene od prvog odraslog putnika. Dva deteta (od 6 do 14 godina starosti) računaju se kao jedan odrasli putnik.

City Star Hrvatska

Ponudu može da koristi putnik kada putuje sa saputnikom, odnosno više putnika kada putuju zajedno, u odlasku i povratku, najviše do 5 (pet) odraslih. Prvi putnik plaća voznu cenu za jednog odraslog putnika, dok svaki sledeći saputnik (najviše 4) plaća polovinu od cene prvog putnika. Deca starosti od 6 do 14 godina prevoze se pod istim uslovima kao i odrasli putnici.

City Star Crna Gora

Ponudu može da koristi putnik kada putuje sa saputnikom odnosno više putnika kada putuju zajedno, a najviše do 5 (pet) odraslih i 1 (jedno) dete. Prvi putnik plaća redovnu voznu cenu za jednog odraslog putnika, dok svaki sledeći odrasli saputnik (najviše 4) plaća 80% od cene prvog putnika. U određivanju ukupnog broja putnika, dva deteta starosti od 6-14 godina računaju se kao jedan odrasli putnik i plaćaju po 50% od cene prvog odraslog putnika.

MUENCHEN SPEZIAL

MUENCHEN SPEZIAL je ponuda po sniženoj ceni za prevoz pojedinačnih putnika, u odlasku i povratku u 2. Razredu od svih stanica „Srbija Voz“ a.d. do Minhena.

LJUBLJANA SPECIJAL

Za relaciju Beograd – Ljubljana, ponuda za pojedinačna putovanja u jednom pravcu od Beograda do Ljubljane i obratno po posebnim cenama i mogu se kupiti najranije tri meseca, a najkasnije na dan polaska voza.ka (odraslih i dece). Deca starosti do 6 godina prevoze se besplatno, a deca od 6 do 14 godina plaćaju polovinu cene za odraslog putnika.

MARIBOR SPECIJAL

Za relaciju Beograd – Maribor, ponuda za pojedinačna putovanja u jednom pravcu od Beograda do Maribora i obratno po posebnim cenama i mogu se kupiti najranije tri meseca, a najkasnije na dan polaska voza.

BAČKA SPECIJAL

BAČKA SPECIJAL – za pevoz pojedinačnih putnika u jednom pravcu kao i u odlasku i povratku od stanica SUbotica i Sombor do Budimpešte i obratno primenjuje se ponuda Bačka Specijal. Deca od 6 do 14 godina starosti plaćaju 50% cene za odrasle.

SparSchiene Hrvatska

SparSchiene Hrvatska – ponuda za pojedinačna putovanja u jednom pravcu od Beograda do Zagreba i obratno po posebnim cenama (vozna karta i rezervacija sedišta). Vozne karte po ovoj ponudi su ograničene na 6 karata sa rezervacijom dnevno i važe isključivo za datum i voz za koji su ispostavljene.