Повеља

Заједничка европска саобраћајна политика заштиту права путника означава као један од приоритета у циљу унапређења квалитета и ефикасности услуга у међународном железничком саобраћају.

У складу са европским препорукама “Србија Воз” а.д. од 11.12.2005. године примењују Повељу о међународном путничком саобраћају.

ПОВЕЉА
ЗА МЕЂУНАРОДНИ ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ “СРБИЈА ВОЗ” А.Д.

Смисао нашег постојања је пружање превозне услуге која ће бити почетак и крај свих наших напора. Постојимо да бисмо услужили своје клијенте и желимо да постанемо њихов трајни избор. Оцена клијената основни је путоказ за наше наредне активности.

Да би унапредили квалитет и дефинисали стандард услуге доносимо ПОВЕЉУ за међународни путнички саобраћај, као вид нашег настојања како бисмо пратили “Повељу за железнички путнички саобраћај” која важи на железницама Европске Уније.

Како да постанете наш клијент?

На располагању су вам бесплатни примерци извода из међународног реда вожње. У њима је детаљно представљена наша понуда, а основне информације можете да добијете, осим на благајнама, и са плаката истакнутих у нашим станицама.

У случајевима када долази до привремених измена, настојаћемо да их објавимо одмах по сазнању за њих.

На располагању су вам бројеви дежурних телефона наших станица који се редовно објављују у средствима јавног информисања.

Информације о реду вожње, тарифским понудама, као и о превозу особа са посебним потребама, можете наћи и на интернет сајту www.srbvoz.rs.

“Србија Воз” а.д. организовало је продају међународних возних исправа на свим благајнама, као и у туристичким агенцијама.

Пружамо Вам и могућност резервисања места (седишта, лежајева и постеља) у свим возовима у којима се врши резервисање путем централног европског резервационог система.

Своје место межете да предрезервишете на телефон 011/360-28-99.

Задовољство клијената

Настојимо да вам пружимо поуздану услугу и да квалитет услуге буде најмање једнак плаћеној цени. У случају непланираних поремећаја у међународном саобраћају желимо да своју бригу према клијентима искажемо на следећи начин:

1. у случају кашњења воза или сметње у саобраћају које имају за последицу одлагања даљег путовања, путницима ће се понудити:

• освежење (најмање једно безалкохолно пиће), ако закашњење или прекид путовања трају дуже од 3 часа;
• преноћиште, ако није могуће да се путовање настави истог дана и када се алтернативна превозна средства не могу обезбедити по разумној цени (уколико у региону постоји расположива смештајна инфраструктура);

2. у случају да је “Србија Воз” а.д. утицало на закашњење међународног путничког воза, путницима ће се:

• за закашњење више од једног часа надокнадити 20% од плаћене возне цене за пруге “Србија Воз” а.д.;
• за закашњење више од два часа надокнадити 30% од плаћене возне цене за пруге “Србија Воз” а.д.

Надокнада се врши свим путницима који поседују возну карту за одређену релацију издату по међународној путничкој тарифи (редовној SCIC тарифи, односно цени која је једанпут снижена по било ком основу).

Надокнада се не врши путницима који поседују карте купљене као PASS или посебне понуде (понуде по сниженим ценама), као и оним путницима који су пре отпочињања путовања били обавештени о кашњењу воза којим су намеравали да путују.

Надокнада се врши у облику ваучера за будућа путовања или може да буде новчана.

Остварите сва ваша права!

Учинићемо све што је у нашој моћи да задобијемо и оправдамо ваше поверење. Да би смо у томе успели, молимо вас да нам саопштите своје утиске о квалитету услуге, посебно када не испунимо ваша очекивања.

Своје рекламације и предлоге можете да доставите путем електронске поште на адресу: putnik.info@srbrail.rs или putnik.info@srbvoz.rs. Радно време овог сервиса је радним даном од 08:00 до 16:00 часова.

или путем поште на адресу:
“Србија Воз” а.д., Сектор за саобраћајно – комерцијалне послове, 11000 Београд, Немањина 6.

Одговор ћете добити у року од седам радних дана.

Ако желите да уложите рекламацију, молимо вас да уз допис приложите ваше оригиналне возне исправе и друга документа од значаја за ваша потраживања. Доставите нам и број телефона за контакт у радно време.

Пружите нам прилику да решимо проблеме које сте имали путујући возовима “Србија Воз” а.д.

ПОВЕЉУ је могуће мењати и допуњавати. Квалитет нашег рада мерићемо нивоом вашег задовољства. Ваша оцена нашег рада и ваше сугестије биће основа за нови текст ПОВЕЉЕ.

“Србија воз” а.д.