Поступак унутрашњег узбуњивања

Овлашћено лице за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем: Славица Анић Јевтић

• Телефон:  064/842-7062 и 011/361 6826;

• Имејл: slavica.anic@srbvoz.rs и etika@srbvoz.rs

• канцеларија број 632  на IV спрату пословне зграде Железнице Србије, Немањина 6, Београд.