PLAN INTEGRITETA

Plan integriteta je dokument koji je rezultat postupka samoprocene izloženosti institucije rizicima za nastanak i razvoj korupcije i drugih nepravilnosti u cilju održanja i unapređenja integriteta institucije.

Svrha plana integriteta je uspostvljanje mehnizma koji će obezbediti efikasno i efektivno finkcionisanje institucije kroz jačanje odgovornosti, pojednostavljenje komplikovanih procedura, povećanje transparentnosti kod donošenja odluka, kontrolisanje diskrecionih ovlašćenja, jačanje etike, eliminisanje neefikasne prakse i neprimenljive regulative, uvođenje efikasnog sistema nadzora i kontrole.