Остало

Кадровски извештај – подаци  у складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

2021.година

2022.година