Особе са инвалидитетом

Превоз слепих лица и њихових пратилаца

За превоз слепих лица возовима “Србија Воза” а.д. наплаћује се редовна цена превоза, а пратилац слепог лица (особа или пас) превози се бесплатно на пругама железничких управа које учествују у споразуму за бесплатан превоз пратилаца. За слепо лице и пратиоца испоставља се повратна возна карта.

Станице опремљене подлогама и панелима за оријентацију слепих лица су: Београд, Нови Сад, Ниш, Суботица, Краљево и Чачак.

Превоз особа у инвалидским колицима

Службена места у којима се врши пријем и отпрема путника са посебним потребама у инвалидским колицима су: Београд, Нови Сад, Врбас, и Суботица.

Путник, особа у инвалидским колицима, заузима одређено унапред резервисано место у колима која су технички опремљена за њихов превоз.

Особама у инвалидским колицима обезбеђује се у оквиру превозне услуге следеће:

• паркинг место за друмско возило које се користи за особе са посебним потребама у инвалидским колицима,

• прилаз без степеништа,
• посебне мобилне дизалице којима се подижу особе у инвалидским колицима ради уласка у путнички вагон, односно спуштања из путничког вагона.