Особе са инвалидитетом

Превоз слепих лица и њихових пратилаца

Станице опремљене панелима за оријентацију слепих лица су: Нови Сад, Суботица и Чачак. Станица Чачак поред панела, као и станица Београд Центар, опремљене су подлогом за оријентацију слепих лица.

Слепо лице и његов пратилац (лице или пас) морају да путују заједно (у колима истог колског разреда). Слепо лице мора са собом да носи легитимацију (или одговарајућу потврду) чији број је уписан на возној карти пратиоца (лица или пса) и да приликом контроле буде у могућности да докаже свој идентитет. Ималац возне карте на којој је уписана напомена “Пратилац слепог лица”, који путује сам, сматра се као путник без важеће возне карте.

Слепо лице и лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних болести (плегија, церебрална и дечија парализа и мултиплекс склероза) уживају повластицу од 75% од редовне возне цене, на основу књижице за повлашћену вожњу инвалидног лица коју издаје надлежна организација инвалида Србије.

Пратилац слепог или инвалидног лица превози се бесплатно на основу објаве, која је саставни део књижице за повлашћену вожњу слепог, односно инвалидног лица.

Превоз особа у инвалидским колицима

Службена места у којима се врши пријем и отпрема путника са посебним потребама у инвалидским колицима су: Београд Центар, Нови Сад и Суботица.

Превоз особа у инвалидским колицима организован је на подручју “Србија Воз” а.д. и у возовима, уколико има слободних места и уколико возови саобраћају у саставу ДМВ 711 и ЕМВ 413. Превоз особа у инвалидским колицима могуће је реализовати и другим врстама возова уколико приликом пријема и отпреме особе са инвалидитетом, односно уласка и изласка у воз није угрожена безбедност лица које се превози.

Број места за превоз особа са инвалидским колицима у возним средствима је ограничен.

Путник, особа у инвалидским колицима, заузима одређено унапред резервисано место у колима која су технички опремљена за њихов превоз.

Особама у инвалидским колицима обезбеђује се у оквиру превозне услуге следеће:

– паркинг место за друмско возило које се користи за особе са посебним потребама у инвалидским колицима;

– прилаз без степеништа – посебне мобилне дизалице којима се подижу особе у инвалидским колицима ради уласка у путнички вагон, односно
спуштања из путничког вагона.