Особе са инвалидитетом

Превоз слепих лица и њихових пратилаца

Станице опремљене подлогама и панелима за оријентацију слепих лица су: Суботица, Краљево и Чачак.
Станице опремљене панелима за оријентацију слепих лица су: Нови Сад, Суботица и Чачак.

Слепо лице и његов пратилац (лице или пас) морају да путују заједно (у колима истог колског разреда). Слепо лице мора са собом да носи легитимацију (или одговарајућу потврду) чији број је уписан на возној карти пратиоца (лица или пса) и да приликом контроле буде у могућности да докаже свој идентитет. Ималац возне карте на којој је уписана напомена “Пратилац слепог лица”, који путује сам, сматра се као путник без важеће возне карте.

Слепо лице и лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних болести (плегија, церебрална и дечија парализа и мултиплекс склероза) уживају повластицу од 75% од редовне возне цене, на основу књижице за повлашћену вожњу инвалидног лица коју издаје надлежна организација инвалида Србије.

Пратилац слепог или инвалидног лица превози се бесплатно на основу објаве, која је саставни део књижице за повлашћену вожњу слепог, односно инвалидног лица.

Превоз особа у инвалидским колицима

Службена места у којима се врши пријем и отпрема путника са посебним потребама у инвалидским колицима су: Београд Центар, Нови Сад, Врбас и Суботица.

Превоз особа у инвалидским колицима организован је на подручју “Србија Воз” а.д. и у возовима, уколико има слободних места и уколико возови саобраћају у саставу:

1. ДМВ711, могу превозити на релацијама:

 • • Београд Центар – Вршац
 • • Ниш – Димитровград
 • • Ниш – Прешево
 • • Ниш – Куршумлија
 • • Краљево – Лапово – (Марковац)
 • • Краљево – Звечан;

2. ЕМВ413, могу превозити на релацијама:

 • • Београд Центар – Нови Сад
 • • Београд Центар – Суботица
 • • Београд Центар – Ниш
 • • Београд Центар – Шид
 • • Београд Центар – Пријепоље Теретна.

Број места за превоз особа са инвалидским колицима у ДМВ711 и ЕМВ413 је ограничен.

Путник, особа у инвалидским колицима, заузима одређено унапред резервисано место у колима која су технички опремљена за њихов превоз.

Особама у инвалидским колицима обезбеђује се у оквиру превозне услуге следеће:

– паркинг место за друмско возило које се користи за особе са посебним потребама у инвалидским колицима;

– прилаз без степеништа – посебне мобилне дизалице којима се подижу особе у инвалидским колицима ради уласка у путнички вагон, односно
спуштања из путничког вагона.