Основни подаци и делатности

• Пословно име: Акционарско друштво за железнички превоз путника “Србија Воз”, Београд

• Скраћено пословно име: “Србија Воз” а.д.

• Седиште: Немањина 6, 11000 Београд

• Шифра делатности: 4910

• Матични број: 21127124

• ПИБ: 109108438

• Оснивач и једини акционар: Република Србија

• Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

• Жиро рачуни:  Комерцијална банка – динарски: 205-222960-23

   Banca Intesa – динарски: 160-438805-48

   Комерцијална банка – девизни: 0070100465114

• IBAN: RS35205007010046511480

• SWIFT CODE: KOBBRSBG

• Web адреса: www.srbvoz.rs

ДЕЛАТНОСТ

• Обављање јавног превоза путника на железничким пругама у унутрашњем и међународном железничком саобраћају

• Одржавање железничких возних средстава

• Вуча возова