Организациона струкура

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА “СРБИЈА ВОЗ” а. д.

Акционарско друштво за железнички превоз путника “Србија Воз”, Београд

Немањина 6, 11000 Београд

putnik.info@srbvoz.rs

Менаџер за саобраћајно-комерцијалне послове

Весна Брајовић

тел: + 381 11 362 1128

vesna.brajovic@srbvoz.rs

Менаџер за економско-кредитне послове

Весна Радосављевић

vesna.radosavljevic@srbvoz.rs

Менаџер за правне послове и људске ресурсе

Антонија Каписазовић

тел: +381 11 361 8460

antonija.kapisazović@srbvoz.rs

Менаџер за инвестиције

Машан Радојевић

masan.radojevic@srbvoz.rs

Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

директор: Марко Ђукић

тел: +381 11 361 6962

marko.djukic@srbvoz.rs

Сектор за вучу возова

директор: Предраг Полић

+381 11 361 6790

predrag.polic@srbvoz.rs

Сектор за одржавање возних средстава

директор: Владан Петровић

тел: +381 11 361 6790

vladan.petrovic@srbvoz.rs

Сектор за информационо-комуникационе технологије

директор: Драган Ранковић

тел: +381 11 361 8442

dragan.rankovic@srbvoz.rs

Сектор за правне послове и људске ресурсе

директор: Јелена Бојић

тел: +381 11 361 6962

jelena.bojic@srbvoz.rs

Сектор за финансијско-рачуноводствене послове и попис

директор: Сафет Тртовац

тел: +381 11 306 7315

safet.trtovac@srbvoz.rs

Сектор за набавке и стоваришне послове

директор: Оливер Миљуш

оliver.miljus@srbvoz.rs

Центар за унутрашњу контролу

директор: Слободан Мићевић

slobodan.micevic@srbvoz.rs

Центар за контролу прихода

директор: Милисав Станковић

тел: +381 11 2645 230

milisav.stankovic@srbvoz.rs

Центар за интерну ревизију

директор: Дарко Павловић

darko.pavlovic@srbvoz.rs

Центар за маркетинг и медије

директор: Драгана Станковић

тел: +381 11 361 6811

dragana.stankovic@srbvoz.rs

marketing@srbvoz.rs

Центар за безбедност

директор: Илија Марић

тел: +381 64 845 4604

ilija.maric@srbvoz.rs

Центар за управљање ризицима, план и анализу

директор: Љиљана Дрековић

тел: +381 11 306 7315

ljiljana.drekovic@srbvoz.rs

Повереница за етику

Славица Анић Јевтић 

тел: +381 64 842 7062

slavica.anic@srbvoz.rs