Организациона струкура

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА “СРБИЈА ВОЗ” а. д .

 

Акционарско друштво за железнички превоз путника “Србија Воз”, Београд

Немањина 6, 11000 Београд

тел: +381 11 361 4811

         +381 11 361 6722

putnik.info@srbvoz.rs

Менаџер за експлоатацију

Зоран Пузовић

тел: +381 11 361 6789

zoran.puzovic@srbrail.rs

Менаџер за инвестиције

Машан Радојевић

masan.radojevic@srbrail.rs

Менаџер за саобраћајно-комерцијалне послове

Драган Станковић

тел: + 381 11 362 1128

dragan.stankovic@srbrail.rs

Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

директор: Марко Ђукић

тел: +381 11 361 6962

marko.djukic@srbrail.rs

Сектор за вучу возова

директор: Предраг Полић

+381 11 361 6790

predrag.polic@srbrail.rs

Сектор за одржавање возних средстава

директор: Владан Петровић

тел: +381 11 361 6790

vladan.petrovic@srbrail.rs

Сектор за информационо-комуникационе технологије

директор: Драган Ранковић

тел: +381 11 361 8442

dragan.rankovic@srbrail.rs

Менаџер за правне послове и људске ресурсе

Антонија Каписазовић

тел: +381 11 361 8460

antonija.kapisazović@srbrail.rs

Сектор за правне послове и људске ресурсе

директор: Јелена Бојић

тел: +381 11 361 6962

jelena.bojic@srbrail.rs

Менаџер за економско-кредитне послове

Ђорђе Прокић

djordje.prokic@srbrail.rs

Сектор за финансијско-рачуноводствене послове, план и попис

директор: Весна Јевтић

тел: +381 11 306 7315

vesna.jevtic@srbrail.rs

Сектор за набавке и стоваришне послове

директор: Зоран Самарџић

zoran.samardzic@srbrail.rs

Центар за унутрашњу контролу

директор: Слободан Мићевић

slobodan.micevic@srbrail.rs

Центар за контролу прихода

директор: Милисав Станковић

тел: +381 11 2645 230

milisav.stankovic@srbrail.rs

Центар за интерну ревизију

директор: Дарко Павловић

darko.pavlovic@srbrail.rs

Центар за реструктурирање и сарадњу са синдикатима

директор: Бранислав Петровић

branislav.petrovic@srbrail.rs

Центар за маркетинг и медије

директор: Драгана Станковић

тел: +381 11 361 6811

dragana.stankovic@srbrail.rs

srbijavoz.marketing@srbrail.rs

Центар за безбедност

директор: Илија Марић

тел: +381 64 845 4604

ilija.maric@srbrail.rs

Повереница за етику

Славица Анић Јевтић

тел: +381 11 361 5794

etika@srbvoz.rs