Општи услови коришћења веб страница “Србијавоз” а.д.

ОПШТЕ ОДРЕДНИЦЕ

Веб сајт www.srbijavoz.rs је у власништву и њиме управља Акционарско друштво за железнички превоз путника “Србијавоз”, Београд (у даљем тексту: Србијавоз).
Информације, подаци и документа објављена на веб сајту www.srbijavoz.rs могу се користити само за сопствене, непрофитабилне и некомерцијалне потребе посетиоца веб сајта (у даљем тексту: Корисник) уз поштовање свих ауторских, власничких права и права трећих лица.
Без изричитог пристанка Србијавоза, није дозвољено прослеђивати или на било који начин користити у комерцијалне сврхе информације, податке и документа објављена на сајту www.srbijavoz.rs.
Коришћењем садржаја, Корисник прихвата све ризике који настају из кориштења веб сајта www.srbijavoz.rs.
Србијавоз се у потпуности одриче сваке одговорности, која на било који начин може настати или је на било који начин везана за кориштење ових веб страница, односно за било какву штету која може настати Кориснику или било ком трећем лицу у вези са коришћењем садржаја веб сајта www.srbijavoz.rs.

КОЛАЧИЋИ

Веб сајт www.srbijavoz.rs користи тзв. колачиће (енг. “cookies”).
Колачићи представљају скуп података које генерише веб сајт и које веб претраживач смешта на диск Корисника у облику мале текстуалне датотеке.
Општи услови коришћења веб страница Србијавоза пружају јасне и релевантне информације о колачићима који се користе и о разлозима за њихово коришћење.
Колачић садржи текстуални низ, који садржи информације о прегледачу. За рад није неопходно да колачић препозна одакле је Корисник, он само треба да установи тип веб прегледача Корисника.
Коришћење количића је неопходно из техничких разлога, за ефикасан рад веб сајта.
Неки колачићи које Србијавоз користи чувају информације о Кориснику које су личне природе. Такве информације се чувају само ако их је Корисник сам објавио, односно унео на веб сајту www.srbijavoz.rs, и то искључиво ради прибављања нужних информација за лакше функционисање и употребу веб сајта.
Корисник има могућност да избрише колачиће преко подешавања у веб прегледачу.

GOOGLE АНАЛИТИКА

Веб сајт www.srbijavoz.rs користи Google аналитику (Google Аnalitics), услугу интернетске анализе компаније Google Inc (у даљем тексту „Google”).
Google аналитика користи специфичан облик колачића, тј. текстуалну датотеку која се поставља на Ваш рачунар и омогућује анализу Вашег кориштења интернетске странице.
Google неће довести у везу ИП адресу Корисника ни са једним другим податком у власништву Google.
Уколико желите, можете спречити да Google бележи податке које генеришу колачићи и који су везани за Ваше коришћење интернет странице (укључујући Вашу ИП адресу) и да обрађује те податке, тако што ћете преузети и инсталирати плуг-ин прегледача који је доступан на: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Додатне информације о колачићима Google аналитике, налазе се на страницама Google које се односе на пружање помоћи и политику заштите приватности и можете их пронаћи на: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

ПРИКУПЉАЊЕ И КОРИШТЕЊЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Србијавоз се обавезује да поштује анонимност и приватност Корисника веб сајта.
Србијавоз прикупља личне податке Корисника само ако исте Корисник добровољно достави, приликом куповине услуге или производа или подношења рекламације. Србијавоз не добија податке о бројевима Ваших кредитних картица.
Сви подаци о Корисницима чувају се у складу са прописима. Сви запослени који приликом обављања посла долазе у контакт са подацима о Корисницима одговорни су за поштовање начела заштите приватности.
Кориштењем веб страница www.srbijavoz.rs сматра се да је Корисник упознат и сагласан с овим Општим условима, укључујући и одредбе о обради личних података и могућностима у вези с колачићима.

АЖУРИРАЊЕ И ИЗМЕНЕ

У било ком тренутку и без претходне најаве Србијавоз може изменити или ажурирати Опште услове коришћења веб страница.
Потребно је редовно проверавати ова Правила како бисте били упознати с њиховим изменама или ажурирањима.