Инвестициони пројекти

ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ТЕХНИЧКО ПУТНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЗЕМУН

Након 38 година од изградње садашњих капацитета и пуштања у рад, овим пројектом  биће завршена изградња функционалне целине у којој ће се одржавати сва железничка возна средства за превоз путника која саобраћају по српским пругама, као и ван граница Републике Србије. Модернизацијом техничко-путничке станице Земун, створиће се услови за квалитетније одржавање возних средстава, што ће повећати ниво безбедности и квалитета услуге превоза као и побољшати услове за рад запослених у Србија Возу.

Планирана је изградња хале за одржавање путничких кола,  хале за одржавање нових електро-моторних возова, хале за спољно прање возила,  колосека са дијагностичким уређајима, хигијенско-санитарних колосека, пријемно-отпремних колосека, административних и помоћних просторија, радионица, као и реконструкција постојећих објеката.

Овакве техничко-путничке станице постоје у свим земљама у окружењу, тако да ће и Србија реализацијом овог пројекта добити савремену техничко-путничку станицу у складу са европским стандардима.

Радови на пројекту модернизације техничко-путничке станице Земун финансирају се из средстава зајма Европске Банке за обнову и развој, уз гаранцију Владе Републике Србије. Вредност предвиђених радова износи 50,8 милиона евра.

Влада Републике Србије и министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре овом подршком показују да су усмерени на улагање у нове производе, модернизацију возног парка железничких возила и железничку инфраструктуру и наставак стратегије за јачање железничког саобраћаја.