Информатор о раду

https://www.srbvoz.rs/wp-content/uploads/2020/03/informator16032020.docxИнформатор о раду за 2018. годину

Назив органа: Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд

Адреса седишта: Немањина, број 6, Савски Венац, 11 000 Београд, Србија

Матични брoj: 21127124

Порески идентификациони брoj: 109108438

Адреса за пријем поднесака: Немањина, број 6, Савски Венац, 11 000 Београд, Србија

Адреса за пријем електронских поднесака:

office@srbvoz.rs и slavica.anic@srbvoz.rs

 

Архива