Информације од јавног значаја

Година 2021.

План јавних набавки на које се закон не примењује
План јавних набавки на које се закон примењује
Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника “Србија Воз” а.д. Београд за 2021. годину

Година 2020.

Извештај о степену реализације Програма пословања “Србија Воз” а.д. за период од 01.01. до 31.12.2020. године
Измена бр. 3 Плана набавки на које се Закон не примењује за 2020. годину
Измена бр. 2 Плана набавки на које се Закон не примењује за 2020. годину
Извештај о степену реализације Програма пословања “Србија Воз” а.д. за период од 01.01. до 30.09.2020. године
Измена бр. 1 Плана набавки на које се Закон не примењује за 2020. годину
План јавних набавки за 2020. годину
Образац за евидентирање података о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки за 2020 годину II квартал
Извештај о степену реализације Програма пословања “Србија Воз” а.д. за период од 01.01. до 30.06.2020. године
План јавних набавки за 2020. годину – измена бр. 4
План јавних набавки за 2020. годину – измена бр. 3
Програм од изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника “Србија Воз” Београд за 2020. годину
План јавних набавки за 2020. годину – измена бр. 2
Образац за евидентирање података о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки за 2020. годину I квартал
Извештај о степену реализације Програма пословања “Србија Воз”а.д. за период од 01.01. до 31.03.2020. године
План јавних набавки за 2020. годину – измена бр. 1
План јавних набавки за 2020. годину
Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника “Србија Воз” Београд за 2020. годину

Година 2019.

Извештај о степену реализације Програма пословања “Србија Воз” а.д. за период од 01.01. до 31.12.2019. године
Образац за евидентирање података о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки 2019. године IV квартал
План јавних набавки за 2019. годину – измена бр. 6
План јавних набавки за 2019. годину – измена бр. 5
Сагласност Владе Републике Србије на Програм о изменама и допунама Програма пословања “Србија Воз” а.д. за 2019. годину
Програм о изменама и допунама Програма пословања Aкционарског друштва за железнички превоз путника “Србија Воз” Београд за 2019. годину
Извештај о степену реализације Програма пословања “Србија Воз” а.д. за период од 01.01. до 30.09.2019. године
Сагласност Владе Републике Србије на Програм о изменама и допунама Програма пословања “Србија Воз” а.д. за 2019. годину
Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника “Србија Воз” Београд за 2019. годину
План јавних набавки за 2019. годину – измена бр. 3
План јавних набавки за 2019. годину – измена бр. 2
Извештај о степену реализације Програма пословања “Србија Воз” а.д. за период од 01.01. до 30.6.2019. године
Сагласност Владе Републике Србије на Програм о изменама и допунама Програма пословања “Србија Воз” а.д. за 2019. годину
Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника “Србија Воз” Београд за 2019. годину
План јавних набавки за 2019. годину – измена бр. 1
Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима и подаци о средствима рада за I квартал 2019. године
Извештај о степену реализације Програма пословања “Србија Воз” а.д. за период од 01.01. до 31.03.2019. године
План јавних набавки за 2019. годину
Сагласност Владе Републике Србије на Програм пословања “Србија Воз” а.д. за 2019. годину
Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника “Србија Воз” Београд за 2019. годину

Година 2018.

Годишњи извештај о пословању “Србија Воз” а.д. за 2018. годину
Финансијски извештај за 2018. годину
Напомене уз финансијске извештаје за 2018. годину
Извештај независног ревизора и финансијски извештаји за 2018. годину
Извештај о степену реализације Програма пословања “Србија Воз” а.д. за период од 01.01. до 31.12.2018. године
План јавних набавки за 2018. годину – измена бр. 4
Сагласност Владе Републике Србије на Програм о изменама и допунама Програма пословања “Србија Воз” а.д. за 2018. годину
Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника “Србија Воз” Београд зa 2018. годину
Извештај о степену реализације Програма пословања “Србија Воз” а.д. за период од 01.01. до 30.09.2018. године
План јавних набавки за 2018. годину – измена бр. 3
План јавних набавки за 2018. годину – измена бр. 2
Извештај о степену реализације Програма пословања “Србија Воз” а.д. за период од 01.01. до 30.06.2018. године
План јавних набавки за 2018. годину – измена бр. 1
Сагласност Владе Републике Србије на Програм о изменама и допунама Програма пословања “Србија Воз” а.д. за 2018. годину
Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционараског друштва за железнички превоз путника “Србија Воз” Београд за 2018. годину
Извештај о степену реализације Програма пословања “Србија Воз” а.д. за период од 01.01. до 31.03.2018. године
План јавних набавки за 2018. годину
Сагласност Владе Републике Србије на Програм пословања “Србија Воз” а.д. за 2018. годину
Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника “Србија Воз” Београд за 2018. годину

Година 2017.

Годишњи извештај о пословању “Србија Воз” а.д. за 2017. годину
Финансијски извештај за 2017. годину
Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину
Извештај независног ревизора и финансијски извештаји за 2017. годину
Извештај о степену реализације Програма пословања “Србија Воз” а.д. за период од 01.01. до 31.12.2017. године
Сагласност Владе Републике Србије на Програм о изменама и допунама Програма пословања “Србија Воз” а.д. за 2017. годину
Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника “Србија Воз” Београд за 2017. годину
Serbia Train Technical Passenger Station Zemun-Enviromental and Social due Diliginence
Serbia Train Technical Passenger Station, Zemun – Evironmental and Social Due Diligence
Србија Воз Техничко-путничка станица Земун: Анализа стања заштите животне средине и социјалних питања – Оквир за расељавање
Србија Воз Техничко-путничка станица Земун: Анализа стања животне средине и социјалних питања – План укључивања заинтересованих страна
Образац за евидентирање података о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки година 2017. квартал IV
Образац за евидентирање података о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки година 2017. квартал III
Образац за евидентирање података о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки година 2017. квартал II
Образац за евидентирање података о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки година 2017. квартал I
План јавних набавки за 2017. годину – измена бр. 6
План јавних набавки за 2017. годину – измена бр. 5
План јавних набавки за 2017. годину – измена бр. 4
Извештај о степену реализације Програма пословања “Србија Воз” а.д. за период од 01.01. до 30.09.2017. године
План јавних набавки за 2017. годину – измена бр. 3
Извештај о степену реализације Програма пословања “Србија Воз” а.д. за период од 01.01. до 30.06.2017. године
План јавних набавки за 2017. годину – измена бр. 2
План јавних набавки за 2017. годину – измена бр. 1
Акциони план за спровођење антикорупцијских мера за 2017/2018. годину
Извештај о степену реализације Програма пословања “Србија Воз” а.д. за период од 01.01. до 31.03.2017. године
Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама
План јавних набавки за 2017. годину
Сагласност Владе Републике Србије на Програм пословања “Србија Воз” а.д. за 2017. годину
Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника “Србија Воз” Београд за 2017. годину

Година 2016.

Биланс стања за 2016. годину
Биланс успеха за 2016. годину
Годишњи извештај о пословању “Србија Воз” а.д. за 2016. годину
Извештај о осталом резултату за 2016. годину
Извештај о променама на капиталу за 2016. годину
Извештај о токовима готовине за 2016. годину
Напомене уз финансијске извештаје за 2016. годину
Извештај независног ревизора и финансијски извештаји за 2016. годину
Извештај о степену реализације Програма пословања “Србија Воз” а.д. за период од 01.01 до 31.12.2016. године
Сагласности Владе Републике Србије на Програм о изменама и допунама Програма пословања “Србија Воз” а.д. за 2016. годину
Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника “Србија Воз” Београд за 2016. годину
Извештај о степену реализације Програма пословања “Србија Воз” а.д. за период од 01.01. до 30.09.2016. године
Извештај о степену реализације Програма пословања “Србија Воз” а.д. за период од 01.01. до 30.06.2016. године

Сагласност Владе Републике Србије на Програм пословања “Србија Воз” а.д. за 2016. годину
Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника “Србија Воз” Београд за 2016. годину

Година 2015.

Биланс стања за 2015. годину
Биланс успеха за 2015. годину
Годишњи извештај о пословању “Србија Воз” а.д. за 2015. годину
Извештај о осталом резултату за 2015. годину
Извештај о променама на капиталу за 2015. годину
Извештај о токовима готовине за 2015. годину
Напомене уз финансијске извештаје за 2015. годину
Извештај независног ревизора и финансијски извештаји за 2015. годину
Извештај о степену реализације Програма пословања за период од 10.08. до 31.12.2015. године – прилози
Извештај о степену реализације Програма пословања за период од 10.08. до 31.12.2015. године
Извештај о степену реализације Програма пословања за период од 01.10. до 31.12.2015. године
Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника “Србија Воз” Београд за 2015. годину