Успостављaње саобраћаја возова из система БГ:ВОЗ на релацији Батајница-Овча-Батајница

„Србија Воз“а.д. обавештава кориснике својих услуга да ће, од 28. марта 2022. године, по планираном Реду вожње, бити успостављен редован саобраћај возова из система БГ:ВОЗ на релацији Батајница-Овча-Батајница. У јутарњем и поподневном шпицу, возови ће саобраћати у такту од 30 минута и ван шпица у такту од 60 минута.

На наведеној линији за потребе уласка/изласка путника отварају се нова стајалишта, Камендин и Алтина.