Саобраћај међународних возова за Бар из станице Земун у летњој сезони

“Србија Воз” а.д. обавештава кориснике својих услуга да ће у летњој сезони, од 17. јуна 2022. године, међународни возови за и из  Бара отпочињати и завршавати вожњу у станици Земун, у којој ће се обављати утовар и истовар праћених аутомобила.

Јутарњи међународни  воз за Бар из станице Земун  полазиће у 8.44 часова, а из станице Београд Центар у 9.00 часова. Овај међународни воз саобраћаће од 17. јуна до 18. септембра 2022. год. и у свом саставу нема кола за превоз праћених аутомобила.

Вечерњи међународни воз за Бар из станице Земун  полазиће у 19.58 часова, а из станице Београд Центар у 20.20 часова и у свом саставу ће имати кола за превоз праћених аутомобила. Утовар праћених аутомобила у станици Земун почиње 2 часа пре поласка воза.

Међународни јутарњи воз који из Бара за Земун полази у 9.00 часова, долазиће у станицу Београд Центар у 20.02, а у станицу Земун у 20.19 часова. Вечерњи међународни  воз који из Бара за Земун полази у 19.00 часова,  долазиће у станицу Београд Центар у 06.08, а у станицу Земун у 06.27  часова.

Продаја возних карата за летњу сезону почела је  26. маја  2022.године, по важећим ценама у међународном саобраћају. Ценe возних  карата изражене у еврима обрачунавају  се у динарској противвредности по важећем тарифском курсу.  Цена возне карте 2. разреда у једном смеру је 21 евро, 1. разреда 31.80 евра, резервација седишта је 3 евра. Цене лежаја и постељних карата су: у шестокреветној кабини 6 евра, четворокреветној 9 евра, трокреветној 15 евра, двокреветној 20 евра и једнокреветној 45 евра. Цена карте за праћене аутомобиле је 30 евра у једном смеру.

Све детаљније информације о реду вожње, као и о ценама возних карата можете видети на сајту www.srbvoz.rs