Промотивни период и цене возних карата на релацији од Београда до Новог Сада

„Србија Воз“ а.д. обавештава кориснике својих услуга да ће, у промотивном периоду од 19.  марта до 30. априла 2022. године, у брзим, електромоторним даблдекер Inter City возовима „Соко“, као и у Regio возовима, цена возне карте, у једном смеру, за 1. и 2. разред, на релацији од Београда до Новог Сада, износити 300 рсд. Деца до 6 година за које се не захтева посебно место за седење, превозиће се бесплатно.

Regio Expres возови на релацији Београд – Нови Сад тренутно неће саобраћати.

У Inter City возу се не врши издавање возних карата, већ само контрола валидности путем мобилних терминала и продаја карата за бицикле и прекомерни ручни пртљаг. Путницима није дозвољен улазак у воз без возне карте.

У Regio возовима возопратно особље ће испостављати возне карте по ценама са благајне.

Путници који поседују одштампану авионску карту „Air Serbia“ на релацији Београд-Њујорк, превозиће се, бесплатно у Inter City возу „Соко“ у одласку или повратку, на релацији Београд Центар-Нови Сад-Београд Центар. Овим путницима на располагању су слободна места у зонама за седење која не подлежу резервисању.

У промотивном периоду враћање возних карата које су   купљене по промотивној цени није могуће за све возове на овој релацији  и неће сe примењивати остале повластице.

Inter City возови из станице Београд Центар за Нови Сад полазиће  у 5.55, 7.34, 10.05, 14.05, 16.30, 18.03 и 20.05 часова, док ће  Regio возови полазити у 6.00, 7.00, 9.03, 11.00, 13.00, 15.15, 17.03, 19.10 и 22.20 часова.

Inter City возови  из Новог Сада полазиће  у 7.04, 8.30, 12.01,16.04, 17.45, 20.01 и 22.02  часова, док ће Regio возови полазити у 5.28, 7.46, 9.02, 11.01, 13.00, 15.17, 17.03, 19.16 и 21.01 часова.

Због наставка радова у станици Нови Београд, возови у овој станици се тренутно неће заустављати.

Од 19. марта 2022. године, од 11 часова „Србија Воз“ а.д. уводи нови и проширује постојећи систем интернет куповине редовних возних карата.

 Путници ће редовне возне карте, за све унутрашње релације, моћи да купе путем web апликације „Србија Воз“ а.д. и путем мобилних телефона, бесплатним преузимањем апликације путем Google Play и App Store. Електронском куповином возних карата, путници остварују попуст од 5% на укупну цену карту.