Промотивна „Пролећна акција“

„Србија Воз“ a.д. обавештава кориснике својих услуга да, поред лепезе важећих комерцијалних повластица за све категорије путника, покреће „Пролећну акцију“.

У току трајања акције, путници старији од 60 година моћи ће да купе легитимацију СРБ Плус  по промотивној цени од 100 рсд, у периоду од 19. до 25. априла док ће  млади до 26 година   моћи да купе легитимацију по истој промотивној цени али  у периоду од 31. маја до 6. јуна 2021. године. Редовна цена за СРБ Плус легитимације за младе до 26 година и за старије од 60 година је 400 рсд док је за остале путнике 800 рсд.

Легитимација „СРБ Плус“ важи годину дана од дана издавања, за неограничен број путовања у унутрашњем саобраћају и на основу ње путници остварују попуст од 30% на купљену возну карту.

У циљу приближавања већег броја путника савременим возовима, као најпоузданијем и најповољнијем виду превоза, „Србија Воз“ а.д. покреће и  промотивну цену возне карте  2. разреда у појединим возовима на релацији Београд Центар-Ниш-Београд Центар, у периоду од 23. до 30. априла и од 24. до 30. маја 2021. године.