Продужена измена организације саобраћаја на прузи Београд Центар-Раковица-Лапово-Ниш-Прешево и возова из система БГ:ВОЗ

„Србија Воз“а.д. обавештава кориснике својих услуга да ће од 17. до 22. маја 2022. године због инфраструктурних радова између станица Ресник и Раковица доћи до измене саобраћаја возова за превоз путника и возова из система БГ:ВОЗ.

Дана 17 и 18 маја 2022.године, воз који из Ужица за Београд Центар полази у 17.55 часова, као и воз који из Београд Центра за Ваљево полази у  4.00 часова, саобраћаће до и од Лазаревца. За путнике ових возова биће обезбеђен аутобуски превоз на релацији Лазаревац-Београд Центар-Лазаревац.

Возови који из Ниша за Београд Центар полазе у 15.52 и 17.20 часова, као и возови  који из Београд Центра за Ниш полазе у 3.53 и 6.05 часова, саобраћаће до и од Младеновца. За путнике ових возова биће организован аутобуски превоз не релацији Младеновац-Београд Центар-Младеновац.

Возови из система БГ:ВОЗ, 17. и 18. маја  саобраћаће  измењено према следећем:

Воз који из Младеновца за Земун полази у 5.10 часова, полазиће из Ресника за Земун у 6.15 часова, а  из Младеновца за Овчу у 6.20 часова, полазиће из Ресника  у 7.30 часова.

Воз из Лазаревца за Овчу 5.42 часова, полазиће из Ресника у 6.30 часова, а воз у 6.12 часова, полазиће из Ресника у  7.00 часова.

Неће саобраћати возови из Земуна за Младеновац у 4.26, из Земуна за Лазаревац у 4.18 часова.

Дана 21. и 22. маја 2022.године,  воз који из Ужица за Београд Центар полази у 17.55 часова, саобраћаће до Ресника. За путнике овог воза биће организован аутобуски превоз на релацији Ресник-Београд Центар.

Возови који из Ниша за Београд Центар полазе у 17.20 и 15.52 часова, као и возови  који из Београд Центра за Ниш полазе у 3.53 и 6.05 часова, саобраћаће до и од Ресника. За путнике ових возова биће организован аутобуски превоз на релацији Ресник-Београд Центар-Ресник.

Возови из система БГ:ВОЗ, 21. и 22. маја  саобраћаће  измењено према следећем:

Воз који из Земуна за Младеновац полази у 4.26 часова, саобраћаће  од Ресника у 4.56 часова. Воз из Земуна за Младеновац у 4.26 часова, полазиће из Ресника у 4.47 часова.

Возови који из Овче за Ресник полазе у 20.22 и 21.52 часова, саобраћаће до Карађорђевог парка.

21. и 22. маја неће саобраћати следећи возови из система БГ:Воз:  из Младеновца за Земун  у 5.10 часова, из Ресника за Овчу у 21.30 часова, из Овче за Земун у 22.22 часова, као и  из Ресника за Земун у 22.45 часова.