Привремени прекид саобраћаја на делу пруге Велики Борак-Вреоци

„Србија Воз“ a.д. обавештава кориснике својих услуга да је због сметњи на  инфраструктурним капацитетима, дана 21. јануара 2022. године,  дошло до прекида  саобраћаја возова за превоз путника из система БГ:ВОЗ, на релацији Велики Борак-Лазаревац-Велики Борак.

Отклањање сметњи је у надлежности „Инфраструктура железнице Србије“а.д.