Привремена измена саобраћаја возова из система БГ:ВОЗ

„Србија Воз“ а.д. обавештава кориснике својих услуга да дана 16.03.2022.год. због сметњи на инфраструктурним капацитетима на делу пруге Панчевачки мост – Крњача долази до кашњења возова из система БГ:ВОЗ.

Отклањање сметњи је у надлежности „Инфраструктура железнице Србије“а.д.