Privremena izmena polazaka vozova iz stanice Novi Sad

„Srbija Voz“ a.d. obaveštava korisnike svojih usluga da se od  3. marta 2022. godine, izmešta saobraćaj vozova za prevoz putnika iz stanice Novi Sada putnička u Novi Sad Ranžirna zbog radova na delu pruge Novi Sad putnička – Rasputnica Sajlovo.

Vozovi za prevoz putnika koji su saobraćali na pruzi Novi Sad – Sombor – Subotica-Novi Sad, saobraćaće od i do stanice Novi Sad Ranžirna po istom redu vožnje kao iz stanice Novi Sad.

Za putnike svih vozova, na relaciji Novi Sad putnička (plato ispred železničke stanice) –  Novi Sad ranžirna  –  Novi Sad (plato ispred železničke stanice) organizovan je autobuski prevoz.

Sa platoa stanice Novi Sad autobusi će polaziti je 20 minuta ranije u odnosu na vreme polaska voza, dok će sa platoa stanice Novi Sad ranžirna autobusi polaziti 10 minuta kasnije po dolasku voza.

Polasci autobusa iz stanice Novi Sad  su:

u 3.50 čas za voz koji iz Novog Sada ranžirne polazi u 4.10 čas,

u 7.10 čas za voz koji iz Novog Sada ranžirne polazi u 7.30 čas,

-u 9.40 čas za voz koji iz Novog Sada ranžirne polazi u 10.00 čas,

-u 12.35 čas za voz koji iz Novog Sada ranžirna polazi u 12.57 čas,

-u 15.10 čas za voz koji iz Novog Sada ranžirna polazi u 15.30 čas,

-u 17.00 čas za voz koji iz Novog Sada ranžirna polazi u 17.20 čas,

-u 19.05 čas za voz koji iz Novog Sada ranžirna polazi u 19.25 čas.

Polasci autobusa iz stanice Novi Sad ranžirna  su:

 -u 6.45 čas za voz koji u Novi Sad ranžirna stiže u 6.35 čas,

-u 9.00 čas za voz koji u Novi Sad ranžirna stiže u 8.51 čas,

-u 12.35 čas za voz koji u Novi Sad ranžirna stiže u 12.26 čas,

-u 15.10 čas za voz koji u Novi Sad ranžirna stiže u 14.59 čas,

-u 17.00 čas za voz koji u Novi Sad ranžirna stiže u 16.48 čas,

-u 18.50 čas za voz koji u Novi Sad ranžirna stiže u 18.41 čas,

-u 22.35 čas za voz koji u Novi Sad ranžirna stiže u 22.35 čas.