Привремена измена организације саобраћаја на прузи Београд Центар-Раковица-Лапово-Ниш-Прешево

„Србија Воз“а.д. обавештава кориснике својих услуга да ће од 5. до 8. маја 2022. године због инфраструктурних радова између станица Ресник и Раковица доћи до привремене измене саобраћаја возова за превоз путника.

Дана 5. и 6. маја

Воз који из Ужица за Београд Центар полази у 17.55 часова, као и воз који из Београд Центра за Ваљево полази у  4.00 часова, саобраћаће до и од Лазаревца. За путнике ових возова биће обезбеђен аутобуски превоз на релацији Лазаревац-Београд Центар-Лазаревац.

Воз који из Ниша за Београд Центар полази у 15.52 часова, као и воз који из Београд Центра за Ниш полази у 3.53 часова, саобраћаће до и од Младеновца. За путнике ових возова биће организован аутобуски превоз не релацији Младеновац-Београд Центар-Младеновац.

Воз који из Овче за Лазаревац полази у 18.22 часова, као и воз који из Лазаревца за Земун полази у 20.18 часова, саобраћаће до и од Ресника.

Дана 6. и 7. маја

Воз који из Ужица за Београд Центар полази у 17.55 часова, саобраћаће до Лазаревца. За путнике овог воза биће организован аутобуски превоз на релацији Лазаревац-Београд Центар.

Возови који из Ниша за Београд Центар полазе у 17.20 и 15.52 часова, као и возови који из Београд Центра за Ниш полазе у 3.53 и 6.05 часова, саобраћаће до и од Младеновца. За путнике ових возова биће организован аутобуски превоз на релацији Младеновац-Београд Центар-Младеновац.

Возови који полазе за Лазаревац из Овче у 18.22 часова и из Земуна у 4.18 часова, као и возови који из Лазаревца полазе за Земун у 20.18 часова и за Овчу у 6.12 часова, саобраћаће до и од Ресника.

Воз који из Земуна за Младеновац полази у 4.26 часова , као и воз који из Младеновца за Овчу полази у 6.20 часова, саобраћаће до и од Ресника.

Дана 7. и 8. маја

Воз који из Ужица за Београд Центар полази у 17.55 часова, саобраћаће до Ресника. За путнике овог воза биће организован аутобуски превоз на релацији Ресник-Београд Центар.

Возови који из Ниша за Београд Центар полазе у 17.20 и 15.52 часова, као и возови који из Београд Центра за Ниш полазе у 3.53 и 6.05 часова, саобраћаће до и од Ресника. За путнике ових возова биће организован аутобуски превоз на релацији Ресник-Београд Центар-Ресник.

Возови из система БГ:ВОЗ који изостају на целом превозном путу су:

 Из Овче за Лазаревац у 18.22 часова, из Лазаревца за Земун у 20.18 часова, из Земуна за Младеновац у 4.26, из Младеновца за Овчу у 6.20 и из Ресника за Земун у 6.00 часова.

Воз који из Младеновца за Земун полази у 5.10 часова, неће саобраћати 5,6,7 и 8. маја.

За возове из система БГ:ВОЗ није организован аутобуски превоз.