Privremena izmena garnitura vozova na relaciji Beograd Centar-Novi Sad zbog redovnih kontrolnih pregleda

„Srbija Voz“ a.d. obaveštava korisnike svojih usluga da će 30.05.2022.god. izuzetno biti  izvršena zamena   elektromotornih garnitura  „Soko“ zbog redovnih kontrolnih pregleda i tehničkih provera.

Zamena će se  izvršiti   na vozovima koji  polaze  iz Beograda Centra  za Novi Sad u 5.52, 6.52, 09.00, 11.00, 13.00, 14.20, 15.00, 17.00,17.30,  19.00,21.00 časova, a iz Novog Sada za Beograd  Centar  u 5.19, 7.19, 8.10,10.00, 12.00,14.00,15.30,16.00,18.00,20.00,22.30 časova.

Vreme putovanja zamenskim garniturama se neće produžiti i biće u skladu sa važećim redom vožnje.

Zahvaljujemo se putnicima na razumevanju!.