Ponovno uspostavljanje saobraćaja vozova na delu pruge Banatsko Miloševo – Senta – Subotuca

„Srbija Voz“ a.d. obaveštava korisnike svojih usluga da će od 20. novembra 2020. godine, uspostaviti saobraćaj vozova za prevoz putnika, na relaciji Banatsko Miloševo – Senta – Subotica, prema sledećem redu vožnje:

Voz iz Kikinde za Suboticu u 18:00 časova, saobraćaće od 20. novembra 2020. godine.

Od 21.novembra 2020.godine, saobraćaće vozovi iz Subotice za Sentu u 04:25 časova, iz Sente za Suboticu u 05:45 časova, kao i  iz Subotice za Kikindu u 07:05 i 14:35 časova i iz Kikinde za Suboticu u 10:25 i 18:00 časova.

Vozovi koji su polazili iz Kikinde za Sentu u 06:00 časova i iz Sente za Kikindu u 20:43 časova, neće saobraćati do kraja reda vožnje za 2019/2020.godinu.