НОВИ РЕД ВОЖЊЕ 2021/2022 ПОЧИЊЕ ДА ВАЖИ ОД НЕДЕЉЕ 12.12.2021.год.

„Србија Воз“ а.д. обавештава кориснике својих услуга да ће од недеље, 12.12.2021.год. почети примена новог Реда вожње.

Новим Редом вожње планирано је 413 полазакa возова за превоз путника.

Од укупног броја планираних полазака возова, 10 возова саобраћаће у међународном саобраћају, 8 пограничних возова, као и 174 воза из система БГ:ВОЗ.

У унутрашњем саобраћају предвиђено је 195  полазака брзих, регио и путничких возова.

Са почетком важења новог Реда вожње, планирани број полазака возова за превоз путника биће редукован због инфраструктурних радова на пругама, који су у току.

До завршетка радова на модернизацији и изградњи двоколосечне пруге, саобраћај возова из система БГ:ВОЗ на релацији Београд Центар-Батајница-Београд Центар, као и возови на релацији Београд Центар-Шид-Београд Центар, одвијаће се по привременој организацији саобраћаја возова који је могуће реализовати у условима једноколосечног саобраћаја.

Због радова на реконтрукцији пруге Ниш-Брестовац, није планиран саобраћај возова на релацијама Ниш-Прешево, Ниш-Прокупље и Ниш-Лесковац.

Међународни воз за Бар полазиће из станице Београд Центар у 20:20 часова.

Нови ред вожње 2021/2022 год. као и све комерцијалне повластице и посебне понуде у међународном и унутрашњем саобраћају возова за превоз путника, објављени су на сајту „Србија Воз“ а.д. www.srbvoz.rs.