Измештање стајалишта Тошин бунар

„Србија Воз“ a.д. обавештава кориснике својих услуга да ће дана 21.10.2020. године досадашње стајалиште Тошин бунар, које се налазило испред улаза у тунел Бежанијска коса, бити премештено на нову локацију, због пуштања у употребу инфраструктурних капацитета,

Новоизграђено стајалиште Тошин бунар налази се са леве стране левог колосека међустаничног растојања Нови Београд-Земун.Прилаз путника перону је омогућен стазом из улице Тошин бунар и степеништем. Лифт за прилаз особа са инвалидитетом није у функцији.