Informacija za putnike koji 15.05.2022.godine nisu iskoristili svoje vozne karte na relaciji Beograd-Novi Sad

„Srbija Voz“a.d. obaveštava putnike IC vozova Soko koji danas 15.05.2022.godine nisu iskoristili svoje vozne karte, iste mogu uz overu na putničkoj blagajni iskoristiti do kraja promotivnog perioda, vratiti ili ih danas iskoristiti u Regio vozovima.

Putnici koji žele da vrate svoje vozne karte kupljene elektronskim putem ili na kartomatu, neophodno je da upute zahtev na mail adresu: kontrola.prihoda@srbvoz.rs.

Putnici Regio vozova na relaciji Beograd-Novi Sad, koji nisu iskoristili vozne karte mogu ih iskoristiti do kraja današnjeg dana.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti na putničkim blagajnama. Zahvaljujemo se putnicima na razumevanju!