ETIČKI KODEKS

ETIČKI KODEKS

Ne možete biti samo malo etični ili etični samo u trenutku kada vam to odgovara. Etika, kao veoma važno konkurentsko oružje, mora prožimati svakog unutar organizacije i mora se primenjivati svuda i stalno.

Kodeks nam ukazuje na to Ko smo i Čime se upravljamo kao i na principe koje zaposleni treba da sledi u svojim svakodnevnim radnim aktivnostima kako bi doprineo efikasnom rešavanju korporativnih zadataka i stekao veštine da prepozna problematične situacije, a sve to radi jačanja odgovornosti i zaštite kako svoje tako i reputacije kompanije. Svi zajedno smo odgovorni za podsticanje i razvijanje etičke kulture, a time i za neprekidno povećanje efikasnosti što vodi dugoročnom uspehu kompanije.