ЕТИЧКИ КОДЕКС

ЕТИЧКИ КОДЕКС

Не можете бити само мало етични или етични само у тренутку када вам то одговара. Етика, као веома важно конкурентско оружје, мора прожимати сваког унутар организације и мора се примењивати свуда и стално.

Кодекс нам указује на то Ко смо и Чиме се управљамо као и на принципе које запослени треба да следи у својим свакодневним радним активностима како би допринео ефикасном решавању корпоративних задатака и стекао вештине да препозна проблематичне ситуације, а све то ради јачања одговорности и заштите како своје тако и репутације компаније. Сви заједно смо одговорни за подстицање и развијање етичке културе, а тиме и за непрекидно повећање ефикасности што води дугорочном успеху Друштва.