ЕТИЧКА ЛИНИЈА

Како пријавити неетичко и непрофесионално понашање?

Неетичко и непрофесионално понашање може се пријавити:

• На број телефона:  064/842-7062, сваким радним даном, од 9-15 часова

• На имејл адресу: slavica.anic@srbvoz.rs и etika@srbvoz.rs или

• Доласком у канцеларију поверенице за етику број 619 на IV спрату.