ЕТИЧКА ЛИНИЈА

 

Неетичко и непрофесионално понашање можете пријавити:

Славици Анић Јевтић, повереници за етику

• На број телефона:  064/842-7062 и 011/361 6826;

• На имејл адресу: slavica.anic@srbvoz.rs и etika@srbvoz.rs или

• Доласком у канцеларију поверенице за етику број 632  на IV спрату пословне зграде Железнице Србије, Немањина 6, Београд.