Цене превоза

ЦЕНЕ ВОЗНЕ КАРТЕ НА РЕЛАЦИЈИ БЕОГРАД – БАР
2. разред 1. разред
ЕUR ЕUR
Цена карте 21 31, 80
Резервација седишта (у једном смеру) 3 3
Укупно 24 34, 80
ЦЕНЕ ВОЗНЕ КАРТЕ НА РЕЛАЦИЈИ БЕОГРАД – БАР – БЕОГРАД
2. разред 1. разред
ЕUR EUR
Цена карте 42 63, 60
Резервација седишта (у једном смеру) 3 3
Укупно 45 66, 60
ЦЕНЕ ВОЗНЕ КАРТЕ НА РЕЛАЦИЈИ БЕОГРАД – ПОДГОРИЦА
2. разред 1. разред
ЕUR EUR
Цена карте 19, 20 28, 80
Резервација седишта (у једном смеру) 3 3
Укупно 22, 20 31, 80
ЦЕНЕ ВОЗНЕ КАРТЕ НА РЕЛАЦИЈИ БЕОГРАД – ПОДГОРИЦА – БЕОГРАД
2. разред 1. разред
ЕUR EUR
Цена карте 38, 40 57, 60
Резервација седишта (у једном смеру) 3 3
Укупно 41, 40 60, 60
ЦЕНЕ ПРЕВОЗА ПРАЋЕНИХ АУТОМОБИЛА
од Топчидера до Бара
EUR
У једном правцу 30, 00
Повратно 60, 00
ЦЕНЕ ЛЕЖАЈА НА РЕЛАЦИЈИ ТОПЧИДЕР – БАР
Релација Bc Ac
Резервација седишта у међународним возовима износи 3 EUR ЕUR EUR
Топчидер – Бар 6 9
ЦЕНЕ ПОСТЕЉНИХ КАРАТА
Релација Турист Дубл Сингл
EUR EUR EUR
Топчидер – Бар 15, 00 20, 00 45, 00
ЦЕНЕ ПОСТЕЉНИХ КАРАТА у Салон колима (из састава „Плавог воза“)
Релација Дубл Сингл
EUR EUR
Топчидер – Бар 20, 00€ 45, 00€
БАЧКА СПЕЦИЈАЛ
Релација Један правац 2. разред Повратна 2. разред
EUR EUR
Суботица – Будимпешта 12 20
Сомбор – Будимпешта 12 20
МИНХЕН СПЕЦИЈАЛ
Релација 2. разред
EUR
Via Шид 173, 80
Via Суботица, Salzburg Stadt 162, 40
Via Суботица, Passau Hbf 167, 40
ЉУБЉАНА СПЕЦИЈАЛ
Релација Један правац 2. разред Повратна 2. разред
EUR
Београд – Љубљана 29, 00 49, 00
ЦЕНЕ ЛЕЖАЈЕВА НА РЕЛАЦИЈИ БЕОГРАД – ЉУБЉАНА (Bc – одељци са 4 лежаја)
Релација EUR
Београд – Љубљана 14
МАРИБОР СПЕЦИЈАЛ
Релација Један правац 2. разред Повратна 2. разред
EUR
Београд – Марибор 29, 00 49, 00
SPARSCHIENE ХРВАТСКА
Релација 2. разред
Возна карта + резервација седишта
EUR
Београд – Загреб 19, 00

BALKAN FLEXIPASS

Врста понуде МЛАДИ СЕНИОРИ ОДРАСЛИ Деца 4-12 год.
2. разред 2. разред 2. разред 2. разред
EUR EUR EUR EUR
3 дана/2 месецa 45, 00 51, 00 60, 00 30, 00
5 дана/2 месецa 53, 00 71, 00 88, 00 44, 00
7 дана/2 месецa 70, 00 96, 00 120, 00 60, 00
10 дана/2 месецa 89, 00 125, 00 156, 00 78, 00
15 дана/2 месец 106, 00 149, 00 186, 00 93, 50
Врста понуде МЛАДИ СЕНИОРИ ОДРАСЛИ Деца 4-12 год.
1. разред 1. разред 1. разред 1. разред
EUR EUR EUR EUR
3 дана/2 месецa 63, 00 72, 00 84, 00 42, 00
5 дана/2 месецa 72, 00 95, 00 120, 00 60, 00
7 дана/2 месецa 97, 00 129, 00 162, 00 81, 00
10 дана/2 месецa 126, 00 168, 00 210, 00 105, 00
15 дана/2 месецa 149, 00 203, 00 252, 00 126, 00