Цене превоза

ЦЕНЕ ВОЗНЕ КАРТЕ НА РЕЛАЦИЈИ БЕОГРАД – БАР
2. разред 1. разред
ЕUR ЕUR
Цена карте 21 31, 80
Резервација седишта (у једном смеру) 3 3
Укупно 24 34, 80
ЦЕНЕ ВОЗНЕ КАРТЕ НА РЕЛАЦИЈИ БЕОГРАД – БАР – БЕОГРАД
2. разред 1. разред
ЕUR EUR
Цена карте 42 63, 60
Резервација седишта (у једном смеру) 3 3
Укупно 45 66, 60
ЦЕНЕ ВОЗНЕ КАРТЕ НА РЕЛАЦИЈИ БЕОГРАД – ПОДГОРИЦА
2. разред 1. разред
ЕUR EUR
Цена карте 19, 20 28, 80
Резервација седишта (у једном смеру) 3 3
Укупно 22, 20 31, 80
ЦЕНЕ ВОЗНЕ КАРТЕ НА РЕЛАЦИЈИ БЕОГРАД – ПОДГОРИЦА – БЕОГРАД
2. разред 1. разред
ЕUR EUR
Цена карте 38, 40 57, 60
Резервација седишта (у једном смеру) 3 3
Укупно 41, 40 60, 60
ЦЕНЕ ЛЕЖАЈА НА РЕЛАЦИЈИ БЕОГРАД ЦЕНТАР – БАР
Релација Bc Ac
Резервација седишта у међународним возовима износи 3 EUR ЕUR EUR
Београд Центар – Бар 6 9
ЦЕНЕ ПОСТЕЉНИХ КАРАТА
Релација Турист Дубл Сингл
EUR EUR EUR
Београд Центар – Бар 15, 00 20, 00 45, 00
ЦЕНЕ ПОСТЕЉНИХ КАРАТА у Салон колима (из састава „Плавог воза“)
Релација Дубл Сингл
EUR EUR
Београд Центар – Бар 20, 00€ 45, 00€
БАЧКА СПЕЦИЈАЛ 
Релација Један правац 2. разред Повратна 2. разред
EUR EUR
Суботица – Будимпешта 12 20
Сомбор – Будимпешта 12 20
МИНХЕН СПЕЦИЈАЛ
Релација 2. разред
EUR
Via Шид 168, 80
Via Суботица, Salzburg Stadt 175, 90
Via Суботица, Passau Hbf 180, 90
ЉУБЉАНА СПЕЦИЈАЛ
Релација Један правац 2. разред Повратна 2. разред
EUR
Београд – Љубљана 29, 00 49, 00
ЦЕНЕ ЛЕЖАЈЕВА НА РЕЛАЦИЈИ БЕОГРАД – ЉУБЉАНА (Bc – одељци са 4 лежаја)
Релација EUR
Београд – Љубљана 14
МАРИБОР СПЕЦИЈАЛ
Релација Један правац 2. разред Повратна 2. разред
EUR
Београд – Марибор 29, 00 49, 00
SPARSCHIENE ХРВАТСКА
Релација 2. разред
Возна карта + резервација седишта
EUR
Београд – Загреб 19, 00

BALKAN FLEXIPASS (Привремено обустављено издавање возних карата по овој понуди) 

Врста понуде МЛАДИ СЕНИОРИ ОДРАСЛИ Деца 4-12 год.
2. разред 2. разред 2. разред 2. разред
EUR EUR EUR EUR
3 дана/2 месецa 45, 00 51, 00 60, 00 30, 00
5 дана/2 месецa 53, 00 71, 00 88, 00 44, 00
7 дана/2 месецa 70, 00 96, 00 120, 00 60, 00
10 дана/2 месецa 89, 00 125, 00 156, 00 78, 00
15 дана/2 месец 106, 00 149, 00 186, 00 93, 50
Врста понуде МЛАДИ СЕНИОРИ ОДРАСЛИ Деца 4-12 год.
1. разред 1. разред 1. разред 1. разред
EUR EUR EUR EUR
3 дана/2 месецa 63, 00 72, 00 84, 00 42, 00
5 дана/2 месецa 72, 00 95, 00 120, 00 60, 00
7 дана/2 месецa 97, 00 129, 00 162, 00 81, 00
10 дана/2 месецa 126, 00 168, 00 210, 00 105, 00
15 дана/2 месецa 149, 00 203, 00 252, 00 126, 00