Привремена замена електромоторне гарнитуре Соко на релацији Београд Центар-Нови Сад

„Србија Воз“ а.д. обавештава кориснике својих услуга да ће 06.06.2022.год. бити  извршена привремена замена електромоторне гарнитуре  „Соко“, због редовног контролног прегледа.…