Сва права задржана © “Србија Воз" а.д.

Лица до 26 година старости имају право на куповину возне карте која омогућава да се путује месец дана по повлашћеној цени.

КУПИТЕ КАРТУ

ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ

О НАМА

РЕД ВОЖЊЕ

РЕД ВОЖЊЕ ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

О НАМА
КОРИСНИЧКИ СЕРВИС: +381 11 360 28 99, ОД 6:30 ДО 18:30 ЧАСОВА, ДО ДАЉЊЕГ.     ---     ЦЕНТАР ЗА РЕЗЕРВИСАЊЕ МЕСТА ЗА ВОЗОВЕ РОМАНТИКА И НОСТАЛГИЈА: 064/829-57-85 И 064/829-57-84.     ---     УСЛЕД ТЕХНИЧКИХ ПРОБЛЕМА, КОРИСНИЧКИ СЕРВИС ПОВРЕМЕНО НЕЋЕ ФУНКЦИОНИСАТИ.
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ГАЛЕРИЈА

ГАЛЕРИЈА

ПОЧЕТНА СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА СКУПШТИНА И ОДБОР ДИРЕКТОРА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Весна Радосављевић, дипл. ек.

извршна директорка за развој и заједничке послове

vesna.radosavljevic@srbrail.rsРођена је 24. децембра 1962. године, у Београду.Образовање:

 

- Прва економска школа, у Београду, 1981. године

- Економски факултет Универзитета у Београду, смер: банкарство, стечено звање: дипломирани економиста, 1986. годинеРадно искуство:


1990-2005 Шеф службе за инвестиције кредита ЈП “Железнице Србије”

2005-2006 Главни координатор за сарадњу са међународним финансијски институцијама у Сектору за финансијско-књиговодствене послове ЈП “Железнице Србије”  

2006-2009 Помоћник директора сектора за међународне финансије у Сектору за девизне послове “Железнице Србије” а.д.

2009-2010 Заменик директора Сектора за девизне послове “Железнице Србије” а.д.

2010-2013 Помоћник директора сектора у Сектору за финансијско-рачуноводствене послове “Железнице Србије” а.д.

2013-2015 Помоћник генералног директора за економске послове “Железнице Србије” а.д.

2015 Извршна директорка за развој и заједничке послове „Србија Воз“ а.д.
Семинари и конференције:


- Диплома ЦПМ (Центра за управљање пројектима) о успешно завршеној обуци “Процедуре међународног пројектног финансирања”. 2002. године

- Сертификат о завршеној обуци Светске банке у области  Набавке и избора консултаната у оквиру зајмова EBRD  (Међународна банка за обнову и развој) и IDA (Међународна развојна агенција) кредита, 2007. године

- Сертифиикат о завршеној обуци  за примену FIDIC уговора, која је одржана од стране представника  EAR (Европске агенције за реконструкцију) – Црвени FIDIC, 2008. године

- Сертифиикат о завршеној обуци за примену FIDIC уговора која је одржана од стране представника  EAR (Европске агенције за реконструкцију) – Жути FIDIC, 2008.

- Специјализоване обуке из области финансијско књиговодствених послова у организацији ИПЦ (Информативно пословни центар) и Савеза рачуновођа и ревизора СрбијеЧланство у међународним и домаћим организацијама и групама:

 

- Учешће на мешовитим комитетима са Републиком Чешком и Републиком Словачком, 2006-2015.

- Учешће у изради Финалног извештаја „Пројекат реконструкције Железница Србије – институционална студија“ са консултантом BAH (Booz Allen Hamilton), 2006-2007.

- Активно учешће у раду мисија Светске банке везано за пројекат рехабилитације саобраћаја и праћење пројекта реформе Железнице Србије, 2007-2015.

- Учешће у раду са консултантском фирмом EGIS BCEOM на пројекту „Помоћ при реструктурирању“, 2009.

- Члан јединице за реализацију Пројеката (PIU) за EBRD кредите и EIB кредите и за сарадњу са консултантима које су организовале међународне институције, 2009.

- Председник тима за сарадњу са ЕУРОФИМОМ, oд 2010.

- Учешће у изради петогодишњег Плана пословања за Железнице Србије и Уговора о нивоу услуга за пружање услуга железничке инфраструктуре у Србији са консултантом Roland Berger, 2011.

- Учешће у финансијском комитету UIC, 2012-2015.

- Учешће у раду консултанта AT Kearney and TRADEMCO везано за ОЈП методологију – Техничка подршка Железницама Србије у реструктурирању поједних области у организацији IPA Програм Европске уније за Србију, 2013.

- Заменик председника Пројектног тима за управљање реализацијом I фазе пројекта Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш – Димитровград, која се финансира из кредита Чешке експортне банке, 2014.

- Заменик председника Комисије за јавну набавку радова на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар – Фаза I, 2014.

- Члан Пројектног тима за управљање реализацијом пројекта Коридор X (EBRD IV), 2014.

- Члан Пројектног тима за управљање реализацијом пројекта Рехабилитација пруга (EBRD V), 2014.

- Члан Пројектног тма за управљање реализацијом Пројекта железничка станица Београд Центар – Фаза I из кредита Кувајтског фонда за арапски економски развој, 2014.

- Члан Пројектног тима за управљање реализацијом пројекта Модернизација интегрисаног система телекомуникација Желзенице Србије који ће бити реализован у сарадњи са Huawei Technologies Co.Ltd. 2014.


Вештине и знања:

 

- Страни језици: Француски језик – пасивно знање

- Рад на рачунару:  Windows, Word, Excel, Power Point, Internet, E-mailЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ