Сва права задржана © “Србија Воз" а.д.

Лица до 26 година старости имају право на куповину возне карте која омогућава да се путује месец дана по повлашћеној цени.

КУПИТЕ КАРТУ

ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ

О НАМА

РЕД ВОЖЊЕ

РЕД ВОЖЊЕ ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

О НАМА
КОРИСНИЧКИ СЕРВИС: +381 11 360 28 99, ОД 6:00 ДО 22:30 ЧАСОВА.     ---     ЦЕНТАР ЗА РЕЗЕРВИСАЊЕ МЕСТА ЗА ВОЗОВЕ РОМАНТИКА И НОСТАЛГИЈА: 064/829-57-85 И 064/829-57-84.     ---     УСЛЕД ТЕХНИЧКИХ ПРОБЛЕМА, КОРИСНИЧКИ СЕРВИС ПОВРЕМЕНО НЕЋЕ ФУНКЦИОНИСАТИ.
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ГАЛЕРИЈА

ГАЛЕРИЈА

ПОЧЕТНА СТРАНИЦА ОСНОВНИ ПОДАЦИ И ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНА И ОДБОР ДИРЕКТОРА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 2015 2017

- Програм пословања 2016. (PDF)


- Прилози програма пословања 2016. (PDF)


- Сагласност владе на ПП 2016. (PDF)


- Програм измена и допуна ПП 2016. (PDF)


- Сагласност владе на програм измена и допуна ПП 2016. (PDF)


- Извештај о степену реализације ПП 2016. (PDF)


- Одлука скупштине СВ о усвајању извештаја о степену реализације ПП 2016. (PDF)


- Годишњи извештај о пословању Србија Воз за 2016. годину (PDF)


- Биланс успеха 1. 1. 2016. - 31. 12. 2016. (PDF)


- Биланс стања 31. 12. 2016. (PDF)


- Извештај о осталом резултату  1. 1. 2016. - 31. 12. 2016. (PDF)


- Извештај о променама на капиталу 1. 1. 2016. - 31. 12. 2016. (PDF)


- Извештај о токовима готовине 1. 1. 2016. - 31. 12. 2016. (PDF)


- Извештај ревизора Србија Воз 2016. (PDF)


- Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31. 12. 2016. (PDF)


ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ 2018 2019