Сва права задржана © “Србија Воз" а.д.

Сектор за информационо-комуникационе технологије

2015 - 2017.

Лица до 26 година старости имају право на куповину возне карте која омогућава да се путује месец дана по повлашћеној цени.

РЕЗЕРВИСАЊЕ

ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ

О НАМА

РЕЗЕРВИСАЊЕ МЕСТА

РЕД ВОЖЊЕ

РЕД ВОЖЊЕ ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

О НАМА
Ако је вино и љубав, онда је то путовање возом до Сремских Карловаца 14. фебруара 2018. године!
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ГАЛЕРИЈА

ГАЛЕРИЈА

ПОЧЕТНА СТРАНИЦА ОСНОВНИ ПОДАЦИ И ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНА И ОДБОР ДИРЕКТОРА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 2016 2017

- Биланс стања 2015. (PDF)


- Биланс успеха 2015. (PDF)


- Годишњи извештај о пословању 2015. (PDF)


- Извештај о осталом резултату 2015. (PDF)


- Извештај о променама на капиталу 2015. (PDF)


- Извештај о токовима готовине 2015. (PDF)


- Напомене уз финансујске извештаје 2015. (PDF)


- Извештај ревизора 2015. (PDF)

ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ