Сва права задржана © “Србија Воз" а.д.

Лица до 26 година старости имају право на куповину возне карте која омогућава да се путује месец дана по повлашћеној цени.

КУПИТЕ КАРТУ

ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ

О НАМА

РЕД ВОЖЊЕ

РЕД ВОЖЊЕ ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

О НАМА
КОРИСНИЧКИ СЕРВИС: +381 11 360 28 99, ОД 6:30 ДО 18:30 ЧАСОВА, ДО ДАЉЊЕГ.     ---     ЦЕНТАР ЗА РЕЗЕРВИСАЊЕ МЕСТА ЗА ВОЗОВЕ РОМАНТИКА И НОСТАЛГИЈА: 064/829-57-85 И 064/829-57-84.     ---     УСЛЕД ТЕХНИЧКИХ ПРОБЛЕМА, КОРИСНИЧКИ СЕРВИС ПОВРЕМЕНО НЕЋЕ ФУНКЦИОНИСАТИ.
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ГАЛЕРИЈА

ГАЛЕРИЈА

ПОЧЕТНА СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА СКУПШТИНА И ОДБОР ДИРЕКТОРА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

КРИСТИНА БОЈОВИЋ

kristina.bojović@ems.rs


Образовање:


2016. Факултет организационих наука Универзитета у Београду, Мастер студије, Менаџмент у јавном сектору

2001. Правни факултет Универзитета у Београду, Магистарске студије, смер: Финансијско-правне науке

1998. БК Универзитет у Београду (просечна оцена 9,5)

1994. ELGIN High School, Chicago, USA

Радно искуство:


Од 2014.     ЈП "Електромрежа Србије", Извршни директор за људске ресурсе

2013-2014. ЈП "Електромрежа Србије", Директор Сектора за развој људских потенцијала

2012-2013. ЈП "Електромрежа Србије", Руководилац Сектора за развој људских потенцијала

2007-2012. Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Самостални стручни сарадник за обуке, специјалиста -  train the trainer

2005-2007. Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Стручни сарадник за реализацију плана образовања

2004-2005. Невладина организација "Care International", ПР манагер

2002-2004. "Ultima" - agencija za marketing & advertising,  Account manager za Eunet, Sony, Canon, Bosh, Агрожив

1998-2002. "Ultima" - agencija za marketing & advertising, Key account manager.


Учешће на пројектима:


2016. Ревизија систематизације радних места - Руководилац пројекта

 Ревизија утврђивања норматива пословних процеса и норматива извршиоца - Заменик председника Надзорног одбора пројекта

 Асесмент за руководећи кадар - Координатор стручног тима


2015. Asesment кључног кадра - Координатор стручног тима

 Надоградња SAP BI решења - Члан Надзорног одбора пројекта


2014. Имплементација SAP HR - Члан Надзорног одбора пројекта

 Процена радне успешности - Члан одбора за реализацију

 Методологија израде коефицијената - Руководилац пројекта

 Утврђивање норматива пословних процеса и норматива извршиоца  - Координатор пројекта

 Мапирање пословних процеса - Члан процесног одбора

 Темпус пројекат - Председник стручног тима


2013. Пројекат систематизације радних места - Координатор пројекта


Додатна стручна усавршавања:


• Change Management Institute - HR Change & transformation, London 2013; 2014.


• Skills d.o.o.

- Тимски рад

- Циљеви и приоритети

- Вештине руковођења

- Менаџмент људских ресурса

- Вештине интервјуисања


• Advanced International, training&consulting - Специјалистичка обука за интерне тренере, Train the trainer

• Adizes South East Europe - Принципи и вештине пословног комуницирања

• Менаџмент Центар Београд

- Савремени менаџер: Лидерство, Мотивацијa;

- Тимски рад

• МНГ центар

- Радно време, одмори и осуства: примена закона о раду и проблеми у примени;

- Заснивање радног односа, уговор о раду, уговори ван радног односа и судска пракса

• Лаура Консалтинг и Адвокатска канцеларија Јанковић, Поповић & Митић - Саветовање о актуелним питањима из области радних односа;

    Међународно саветовање о медијацији и мобингу.

• Forum Media Group - Сертификат стручњак за радно право

• Савез економиста Србије - Копаонички бизнис форум 2014; 2015.

• Институт за економску дипломатију - Актуелне измене и допуне закона о раду

• Факултет организационих наука Универзитета у Београду - Поступак јавних набавки и примена закона о јавним набавкама

• Мокрогорска школа менаџмента  - Vivaldi HR forum 2014

• Alan LIoyds Group - Annual HR Excellence Summit , Spain 2015; 2016

• Prospero Events Group - HR Management for Power and Utillities Industry, Germany 2016

• Peterhof Consalting

- Дефинисање стратешких циљева;

- Формулисање и примена стратешког плана компаније;

- Израда средњерочног и дугорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа.

• Hermes Training & Research Center Beograd - Управљање кадровима кроз призму корпоративизације

• CPM Центар за управљање пројектима

- Савремено управљање пројектима, напредне технике;

- Агилно управљање пројектима;

- Пословна анализа;

- Стратегија уговарања и управљање уговорима;

- Методолошка обука за управљање пројектима по PMI стандарду

Додатне вештине:

Рад на рачунару: MS Office; SAP; BI; DMS

Језик: Енгклески - напредни ниво

ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ