Сва права задржана © “Србија Воз" а.д.

Сектор за информационо-комуникационе технологије и маркетинг
2015. год
.

Лица до 26 година старости имају право на куповину возне карте која омогућава да се путује месец дана по повлашћеној цени.

РЕЗЕРВИСАЊЕ

ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ

О НАМА

РЕЗЕРВИСАЊЕ МЕСТА

РЕД ВОЖЊЕ

РЕД ВОЖЊЕ ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

О НАМА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ГАЛЕРИЈА

ГАЛЕРИЈА

Одлуком Владе Републике Србије 05 Број 023-7361/2015 од 2. јула 2015. године, основано је Акционарско друштво за железнички превоз путника "Србија Воз" Београд, као друштво стицалац дела имовине "Железнице Србије" а.д. Друштво је уписано у регистар Агенције за привредне регистре, 10. августа 2015. године, када је стекло својство правног лица и почело да послује.ОСНОВНИ ПОДАЦИ• Пословно име: Акционарско друштво за железнички превоз путника "Србија Воз", Београд

• Скраћено пословно име: "Србија Воз" а.д.

• Седиште: Немањина 6, 11000 Београд

• Шифра делатности: 4910

• Матични број: 21127124

• ПИБ: 109108438

• Оснивач и једини акционар: Република Србија

• Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

• Жиро рачуни:  Комерцијална банка - динарски: 205-222960-23

   Banca Intesa - динарски: 160-438805-48

   Комерцијална банка - девизни: 0070100465114

• IBAN: РС3520500701046511480

• SWIFT CODE: KOBBRSBG

• Web адреса: www.srbvoz.rsДЕЛАТНОСТ• Обављање јавног превоза путника на железничким пругама у унутрашњем и међународном железничком саобраћају

• Одржавање железничких возних средстава

• Вуча возоваСКУПШТИНА• Кристина Бојковић, магистар правних наука - председник

• Небојша Никић, дипломирани економиста - члан

• Татјана Миливојевић, дипломирани економиста - члан

• Младен Новаков, дипломирани економиста - члан

• Никола Пандрц, дипломирани економиста - чланОДБОР ДИРЕКТОРА• Југослав Јовић, дипл. инж. маш. - председник и в.д. генералног директора

• Весна Брајовић, дипл. инж. саобр. - извршна директорка  за саобраћај и комерцијалне послове

• Весна Радосављевић, дипл. ек. - извршна директорка за развој и заједничке послове.

ПОЧЕТНА СТРАНИЦА

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА "СРБИЈА ВОЗ" а. д .