Сва права задржана © “Србија Воз" а.д.

Сектор за информационо-комуникационе технологије

2015 - 2017.

Лица до 26 година старости имају право на куповину возне карте која омогућава да се путује месец дана по повлашћеној цени.

КУПИТЕ КАРТУ

ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ

О НАМА

РЕД ВОЖЊЕ

РЕД ВОЖЊЕ ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

О НАМА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ГАЛЕРИЈА

ГАЛЕРИЈА

"Србија Воз" а.д.

Loading...

Акционарско друштво за

железнички превоз путника

"Србија Воз", Београд

Немањина 6, 11000 Београд

тел: +381 11 361 4811

                       361 6722

putnik.info@srbvoz.rsМенаџер за експлоатацију

Зоран Пузовић, дипл. инж. маш.

тел: +381 11 362 1128Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

директор: мр Марко Ђукић, дипл. инж. саобр.

тел: +381 11 361 6962Сектор за вучу возова

директор: Предраг Полић, дипл. инж. маш.

+381 11 361 6790Сектор за одржавање возних средстава

директор: Машан Радојевић, дипл. инж.

masan.radojevic@srbrail.rs

тел: +381 11 361 6790

Менаџер за ИС и ЕРП

Зоран Стевановић, дипл. инж. саобр.

тел: +381 11 362 1128Сектор за информационо-комуникационе технологије

директор: Драган Ранковић, дипл. инж. ел.

тел: +381 11 361 8442

Менаџер за правне послове и људске ресурсе

Антонија Каписазовић, дипл. правник

тел: +381 11 361 8460Сектор за правне послове и људске ресурсе

директор: Јелена Бојић, дипл. правник

тел: +381 11 361 6962Менаџер за економско-кредитне послове

Директор: Ђорђе Прокић, мастер економистаСектор за финансијско-рачуноводствене послове, план и попис

директор: Наташа Алексић Капетановић, дипл. менаџер

natasa.aleksic-kapetanovic@srbrail.rs

тел: +381 11 306 7315Сектор за набавке и стоваришне послове

директор: Зоран Самарџић, дипл. инж. ел.

Центар за унутрашњу контролу

директор: Слободан Мићевић, дипл. инж.

slobodan.micevic@srbrail.rsЦентар за контролу прихода

директор: Љиљана Рајковић, дипл. инж. саобр.

тел: +381 11 361 6811Центар за интерну ревизију

директор: Дарко Павловић, дипл. ек.

darko.pavlovic@srbrail.rsЦентар за реструктурирање и сарадњу са синдикатима

директор: Бранислав Петровић, дипл. ек.

branislav.petrovic@srbrail.rsПовереник за етику

Славица Анић, мастер филолог

+381 11 361 5794

etika@srbvoz.rsКомесар за безбедност

Илија Марић, дипл. мен. одбр.

+381 64 845 4604

ilija.maric@srbrail.rs

Сарадник за маркетинг и медије

Драгана Станковић, маст. инж. менаџм.

тел: +381 11 361 6811

dragana.stankovic@srbrail.rs

ПОЧЕТНА СТРАНИЦА